Dokumenty školy


Informace pro oznamovatele protiprávního jednání
Manuál k provozu škol ve šk. roce 2020/2021
Inspekční zpráva – listopad 2018
Koncepce rozvoje školy od 1. 1. 2019
Pojistná událost (úrazy žáků od 1. 9. 2017) – manuál pro rodiče a formuláře

Dotazník č. 1 (finanční náhrada) Dotazník č. 2(trvalé následky) Manuál pro rodiče Žádost rodičů o náhradu újmy na zdraví
Informační leták „Učebna v přírodě“ – červen 2016
Inspekční zpráva - únor 2016
Školní vzdělávací program Škola mnoha možností pro školní rok 2023/2024
Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu „Už se těším do školy“
ŠVP pro zájmové vzdělávání ve školní družině
Školní řád v platném znění od 1.2.2024
Poruchy chování - informace pro rodiče
Specifické poruchy učení - SPU
Provozní řád
Školský zákon
Vyhláška o základním vzdělávání
Vyhláška o zájmovém vzdělávání
Svobodný přístup k i nformacím
Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
Příloha směrnice o ochraně osobních údajů - informace pro veřejnost
Výroční zpráva 2022/2023
Výroční zpráva 2021/2022
Výroční zpráva 2020/2021
Výroční zpráva 2019/2020