Školní poradenské pracoviště

Mgr. Kateřina Buchtová


školní psycholog

Kontakt:
Email: katerina.buchtova@zsbce.cz
Informace o práci školního psychologa