Školní poradenské pracoviště

Mgr. Kateřina Šupová


školní psycholog

Kontakt:
Email: katerina.supova@zsbce.cz
Informace o práci školního psychologa