Školní stravování

Školní jídelny umožňují strávníkům výběr ze dvou obědů 4x týdně (pondělí - čtvrtek).
Odhlášení oběda na druhý den je možné provést nejpozději den předem do 12 hodin. Rodiče mohou odhlašovat žáky telefonicky nebo e-mailem. Žáci se mohou odhlašovat v kanceláři ŠJ. Při náhlé absenci žáka je možné první den neodhlášený oběd vydat do jídlonosiče. Výdej do jídlonosičů se provádí před hlavním výdejem v 11,30 hodin.

   Finanční normativ na nákup potravin:

          I. kategorie ( 7 - 10 let ) 30,-- Kč
          II. kategorie ( 11 - 14 let ) 32,-- Kč
          III. kategorie ( 15 a více let ) 33,-- Kč

   Výše měsíční zálohy: 750,-- Kč

    Záloha na měsíc září je splatná nejpozději do 20. srpna.

Vyúčtování záloh za školní rok proběhne k 30. 6. Přeplatky budou zaslány na účty v měsíci červenci.
Školní program - Školní mléko: Školní mléko


odloučené pracoviště: nám. 9. května 8

Vedoucí stravování: Pavlína Paděrová
Telefon: 516 802 298
Email: vedouci.stravovani@zsbce.cz
Jídelníček: Odkaz na www.strava.cz  
Přihláška ke stravování: Formát pdf  
Řád školní jídelny: Formát pdf  
Výdej obědů a přeobjednávání se provádí čipem. Cena čipu je 121,-- Kč. Čip bude žákům sloužit celou školní docházku a je nevratný. Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni vždy na celý měsíc na oběd 1. V objednávkovém boxu si mohou přeobjednávat podle jídelníčku na oběd 2. Přeobjednání lze provést nejpozději 2 dny předem. Odhlašování obědů není žákům na boxu povoleno. Čip je nutné denně na oběd nosit! Při výdeji obědu se zobrazí objednané jídlo a velikost porce podle věkové kategorie. Na internetové adrese www.strava.cz je možné obědy přeobjednávat i odhlašovat, a to ve stejném časovém předstihu jako na boxu.


odloučené pracoviště: Sušilova 28

Vedoucí stravování: Michaela Doleželová  
Telefon: 516802341
Email: dolezelova.zs2@centrum.cz
Jídelníček: Odkaz na www.strava.cz  
Přihláška ke stravování: Formát pdf  
Řád školní jídelny: Formát pdf  
Výdej obědů a přeobjednávání se provádí čipem. Cena čipu je 121,-- Kč. Čip bude žákům sloužit celou školní docházku a je nevratný. Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni vždy na celý měsíc na oběd 1. V objednávkovém boxu si mohou přeobjednávat podle jídelníčku na oběd 2. Přeobjednání lze provést nejpozději 2 dny předem. Odhlašování obědů není žákům na boxu povoleno. Čip je nutné denně na oběd nosit! Při výdeji obědu se zobrazí objednané jídlo a velikost porce podle věkové kategorie. Na internetové adrese www.strava.cz je možné obědy přeobjednávat i odhlašovat, a to ve stejném časovém předstihu jako na boxu.


odloučené pracoviště: Slovákova 8

Vedoucí stravování: Eva Přikrylová
Telefon: 516802324
Email: jidelnaZS3@zsbce.cz
Jídelníček: Odkaz na www.strava.cz  
Přihláška ke stravování: Formát pdf  
Řád školní jídelny: Formát pdf  
Výdej obědů a přeobjednávání se provádí čipem. Cena čipu je 121,-- Kč. Čip bude žákům sloužit celou školní docházku a je nevratný. Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni vždy na celý měsíc na oběd 1. V objednávkovém boxu si mohou přeobjednávat podle jídelníčku na oběd 2. Přeobjednání lze provést nejpozději 2 dny předem. Odhlašování obědů není žákům na boxu povoleno. Čip je nutné denně na oběd nosit! Při výdeji obědu se zobrazí objednané jídlo a velikost porce podle věkové kategorie. Na internetové adrese www.strava.cz je možné obědy přeobjednávat i odhlašovat, a to ve stejném časovém předstihu jako na boxu.