Aktuálně


Informace rodičům budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme informace rodičům budoucích prvňáčků. V přílohách zpracovaných za jednotlivá pracoviště školy naleznete seznamy pomůcek, které žáci obdrží, a přehled pomůcek a školních potřeb, které je nutné pořídit. Dále s předstihem přidáváme organizaci prvního školního dne tak, jak jsme ji naplánovali na našich pracovištích. Také přidáváme informace o přihlašování ke školnímu stravování, doporučujeme zařídit s předstihem. Zařazení žáků do jednotlivých tříd máme již připravené, s ohledem na GDPR v pátek 28. 6. 2024 vyvěsíme seznamy na budovách bez uvedení bližších osobních údajů.
Organizace 2. 9. 2024 nám. 9. kv. Sušilova Slovákova Informace - stravování
Třída s RVM a PP pro školní rok 2024/2025
V příloze zveřejňujeme abecední seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2024/2025. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Aleše Ryšavého.
Seznam přijatých žáků
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/25
V příloze zveřejňujeme podrobnou informaci o zápisu dětí do 1. třídy a současně souhrnné rozhodnutí o přijetí žáků podle registračních čísel.
Informace o zápisu Rozhodnutí o přijetí
Volby do školské rady - kandidáti za zákonné zástupce žáků:
MUDr. Miroslav Klíma
Boris Láník
Blanka Lokajová
Mgr. Michaela Žejšková LL.M.

Volby proběhnou 11. 4. 2024 v době od 10.00 do 17.00 hod., zvoleni budou 3 členové školské rady.
Volby do školské rady
Současně s třídními schůzkami dne 11. 4. 2024 proběhnou volby do školské rady za nezletilé žáky a pedagogické pracovníky. Podrobnosti zveřejňujeme v přílohách.
Oznámení Volební řád
Zápis do 1. třídy
V úterý 16. dubna 2024 v době od 13.00 do 17.00 hodin proběhne na všech pracovištích školy (nám. 9. května, Sušilova, Slovákova) zápis do 1. třídy. Doplňujeme již dříve zveřejněné informace a přidáváme tiskopisy k zápisu pro případ, že se z jakéhokoliv důvodu k zápisu nedostavíte. Vyplněné tiskopisy je nutné doručit do školy nejpozději do konce dubna.

Pro příští školní rok předpokládáme otevření šesti 1. tříd, po 2 na každém z pracovišť. V případě většího zájmu bude další třída zřízena buď na pracovišti Sušilova, nebo Slovákova. Kapacita budovy na nám. 9. května neumožňuje otevření další 1. třídy.

Předběžně jsme stanovili třídní učitele následovně:

nám. 9. května - Ilona Dokoupilová, Libuše Janáčová
Sušilova - Klára Bažantová, Eva Klevetová
Slovákova - Miroslava Vávrová, Michaela Melicharová
Formulář pro rodiče - vyplní ve škole Formulář pro rodiče - odnesou si domů Formulář pro rodiče - desatero pro rodiče dětí ŠD - zápisový lístek
Sportovní třída 2024/2025
Představení sportovní třídy ukázka TV ve sportovní třídě ukázka TV ve sportovní třídě
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme informace k zápisu dětí do 1. třídy, který proběhne dne 16. dubna 2024. Dále přidáváme základní informace k přípravné a sportovní třídě.
Informace k zápisu
Třída s RVM a PP 2024/2025
Pro příští školní rok 2024/2025 otevíráme třídu s RVM a PP. Další informace a přihlášku najdete v příloze.
Přihláška + informace
Rozpočet školy na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu 2025-26
Zastupitelstvo města Boskovice schválilo na svém zasedání dne 12. 12. 2023 rozpočet ZŠ Boskovice na rok 2024. Zveřejňujeme v příloze.
Rozpočet na rok 2024 SVR na rok 2025 - 2026
Návrh rozpočtu školy na rok 2024 a návrh SVR na roky 2025 - 2026
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2024 a návrh SVR na roky 2025 – 2026.
Návrh rozpočtu na rok 2024 Návrh SVR na rok 2025 - 2026
Informace rodičům budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme informace rodičům budoucích prvňáčků. V přílohách zpracovaných za jednotlivá pracoviště školy naleznete seznamy pomůcek, které žáci obdrží, a přehled pomůcek a školních potřeb, které je nutné pořídit. Dále s předstihem přidáváme organizaci prvního školního dne tak, jak jsme ji naplánovali na našich pracovištích. Také přidáváme informace o přihlašování ke školnímu stravování, doporučujeme zařídit s předstihem. Zařazení žáků do jednotlivých tříd máme již připravené, s ohledem na GDPR ve středu 28. 6. 2023 vyvěsíme seznamy na budovách bez uvedení bližších osobních údajů.
Organizace 4. 9. 2023 nám. 9. kv. Sušilova Slovákova 1.F Slovákova 1.G a 1.H Informace - stravování
Školní zpravodaj - červen 2023