Základní škola vznikla 1. 7. 2005 sloučením tří základních škol - ZŠ Boskovice, nám. 9. května 8, ZŠ Boskovice, Sušilova 28 a ZŠ Boskovice, Slovákova 8. Nástupnickou organizací se stala ZŠ Boskovice, nám. 9. května 8.

    Ve školním roce 2023/2024 školu navštěvuje 1530 žáků v 64 třídách + 13 žáků v přípravné třídě. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola mnoha možností". Pro školní družinu máme zpracovaný školní vzdělávací program „Čas dětství, čas dobrých příkladů“ a pro přípravnou třídu školní vzdělávací program „Už se těším do školy“.

    Na pracovišti nám. 9. května zřizujeme od školního roku 2012/13 třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů na 2. stupni. Od školního roku 2021/22 zřizujeme na pracovišti Sušilova sportovní třídy s posílenou tělesnou výchovou (1. stupeň). Od školního roku 2022/23 jsme v rámci regionu školou pověřenou pro jazykovou přípravu žáků cizinců (pracoviště Slovákova).