Projekty


MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice
Doučování žáků škol 2022/23
Digitalizujeme školu
OP JAK Boskovice
Doučování žáků škol
Projekt DigiMe
Projekt Šablony III ZŠ Boskovice
"PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji"
Maják – síť kolegiální podpory
Projekt Šablony II ZŠ Boskovice
Šablony ZŠ Boskovice
Bezpečná škola Boskovice: Tisková zpráva     Závěrečná zpráva
TP Boskovice
Čtenářská a jazyková gramotnost
Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a mateřských školách
Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice
Venkov-můj domov aneb "Víš, kde žiješ?"
Etická výchova a učebnice
Modul - moderní učitel
Učebna v přírodě ZŠ Boskovice: V období leden až červen 2013 jsme realizovali grantový projekt "Učebna v přírodě ZŠ Boskovice". Prostředky byly poskytnuty z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Celkem jsme obdrželi 70.000,- Kč, za které jsme mimo jiné vysadili 32 keřů, 235 ks ostatních rostlin, instalovali hmyzí a motýlí hotel, zbudovali přírodní jezírko, modernizovali meteorologickou stanici, nakoupili potřebné nářadí a obnovili nátěr altánu. Vznikl také sborník o školní zahradě, jehož autorkou je Mgr. Jarmila Nezvedová. V elektronické podobě se s ním můžete seznámit.
Projekt EU EU peníze školám - ZŠ Boskovice
Projekt MŠMT "Environmentální výchova na Základní škole Boskovice, okres Blansko"
Projekt EU "Chceme-li změnit svět, musíme být změnou sami"