Adresa školy:             
Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
nám. 9. května 8
680 01  Boskovice
IČO: 62072757
     
Jméno: Telefon: Email:
RNDr. Vladimír Ochmanský (ředitel školy) 516802350 zs@boskovice.cz
Mgr. Martin Staněk (statutární zástupce
ředitele školy)
516802290 martin.stanek@zsbce.cz
Michal Raštica (pověřenec pro ochranu osobních údajů) 605549652 poverenec@boskovice.cz
Mgr. Kateřina Buchtová (Školní psycholog) 516802329 katerina.buchtova@zsbce.cz
Mgr. Táňa Martínková (Speciální pedagog) 516802327 tana.martinkova@zsbce.cz
Mgr. Lucie Trnečková (Speciální pedagog) ------------ lucie.trneckova@zsbce.cz
Mgr. Zdena Kovářová (Karierní poradce + dvojjazyčný asistent) ------------ zdena.kovarova@zsbce.cz
     
odloučené pracoviště: nám. 9. května
     
Adresa:            Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
nám. 9. května 8
680 01  Boskovice
     
Jméno: Telefon: Email:
Kancelář školy - Hana Zachovalová 516802291 hana.zachovalova@zsbce.cz
Bc. Pavlína Hrdá (mzdová účetní) 516802302 pavlina.hrda@zsbce.cz
Sborovna 1. stupeň 516802297 ------------
Sborovna 2. stupeň 516802303 ------------
Mgr. Martin Staněk (statutární zástupce ředitele školy) 516802290 martin.stanek@zsbce.cz
Mgr. Aleš Ryšavý (zástupce ředitele školy + ICT) 516802299 ales.rysavy@zsbce.cz
Mgr. Magda Báčová ------------ magda.bacova@zsbce.cz
Bc. Šárka Borková (VŠD + AP) ------------ sarka.borkova@zsbce.cz
Jarmila Buchtová ------------ jarmila.buchtova@zsbce.cz
Mgr. Ilona Dokoupilová ------------ ilona.dokoupilova@zsbce.cz
Jana Dvořáčková (AP) ------------ jana.dvorackova@zsbce.cz
Mgr. Jitka Dušilová 516802303 jitka.dusilova@zsbce.cz
Mgr. Jana Formánková (EVVO + metodik prevence) 516802295 jana.formankova@zsbce.cz
Mgr. Marie Hamplová ------------ marie.hamplova@zsbce.cz
Mgr. Lenka Havlová 516802303 lenka.havlova@zsbce.cz
Mgr. Hedvika Holková ------------ hedvika.holkova@zsbce.cz
Mgr. Ludmila Huvarová 516802303 ludmila.huvarova@zsbce.cz
Mgr. Eva Jakubů 516802303 eva.jakubu@zsbce.cz
Ivo Hrdlička (školník) 516802300 ------------
PaedDr. Eva Klimešová ------------ eva.klimesova@zsbce.cz
Renata Koudelková (VŠD + AP) ------------ renata.koudelkova@zsbce.cz
Mgr. Andrea Krejčí 516802303 andrea.krejci@zsbce.cz
Mgr. Dana Krejčířová (vedoucí vychovatelka) ------------ dana.krejcirova@zsbce.cz
Mgr. Eva Lepková (ICT) 516802294 eva.lepkova@zsbce.cz
Mgr. Eva Liznová 516802307 eva.liznova@zsbce.cz
Mgr. Jana Marková ------------ jana.markova@zsbce.cz
Mgr. Jana Mikošková 516802294 jana.mikoskova@zsbce.cz
Kateřina Mynářová (VŠD) 516802296 katerina.mynarova@zsbce.cz
Jitka Nádeníčková (AP) ------------ jitka.nadenickova@zsbce.cz
Mgr. Věra Nádvorníková 516802303 vera.nadvornikova@zsbce.cz
Mgr. Šárka Neužilová ------------ sarka.neuzilova@zsbce.cz
Mgr. Dagmar Oujezská 516802307 dagmar.oujezska@zsbce.cz
Ondřej Paděra (AP) ------------ ondrej.padera@zsbce.cz
Pavlína Paděrová
(vedoucí školního stravování)
516802298 vedouci.stravovani@zsbce.cz
Mgr. Marie Písaříková ------------ marie.pisarikova@zsbce.cz
Monika Pokorná (AP) ------------ monika.pokorna@zsbce.cz
Kateřina Pospiechová (AP) ------------ katerina.pospiechova@zsbce.cz
Mgr. Markéta Pospišilíková ------------ marketa.pospisilikova@zsbce.cz
Mgr. Petra Rejdová ------------ petra.rejdova@zsbce.cz
Mgr. Milena Řehořová ------------ milena.rehorova@zsbce.cz
Mgr. Dana Slezáková ------------ dana.slezakova@zsbce.cz
Mgr. Monika Smetanová ------------ monika.smetanova@zsbce.cz
Mgr. Gabriela Staňková 516802303 gabriela.stankova@zsbce.cz
Daniela Stejskalová (VŠD) ------------ daniela.stejskalova@zsbce.cz
Mgr. Jana Svobodová 516802295 jana.svobodova@zsbce.cz
Simona Svobodová (VŠD + AP) ------------ simona.svobodova@zsbce.cz
Adéla Šafářová (VŠD + AP) ------------ adela.safarova@zsbce.cz
Zdeňka Štrajtová (AP) ------------ zdenka.strajtova@zsbce.cz
Mgr. Jana Šafránková (výchovný poradce) 516802293 jana.safrankova@zsbce.cz
Mgr. Šárka Šulcová 516802303 sarka.sulcova@zsbce.cz
Mgr. Radka Ševčíková 516802303 radka.sevcikova01@zsbce.cz
Mgr. et Mgr. Daniela Trčková 516802307 daniela.trckova@zsbce.cz
Mgr. Lucie Trnečková (AP) ------------ lucie.trneckova@zsbce.cz
Mgr. Monika Wilderová 516802303 monika.wilderova@zsbce.cz
Mgr. Petra Zhořová ------------ petra.zhorova@zsbce.cz
     
odloučené pracoviště: Sušilova 28
     
Adresa:            Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
Sušilova 28
680 01  Boskovice
     
Jméno: Telefon: Email:
Kancelář školy - Marie Dvořáčková
(účetní)
516802340 dvorackova.zs2@centrum.cz
Věra Lepková (účetní) 516802343 vera.lepkova@zsbce.cz
Sborovna 516802354 ------------
Mgr. Zdeněk Žáček (zástupce ředitele) 516802355 zdenek.zacek@zsbce.cz
Michaela Doleželová
(vedoucí školního stravování)
516802341 dolezelova.zs2@centrum.cz
Mgr. Zdeněk Oldřich (výchovný poradce) 516802342 zdenek.oldrich@zsbce.cz
RNDr. Pavel Nymburský (ICT koordinátor) 516802353 pn@zsbce.cz
Mgr. Eva Klevetová (metodik prevence) ------------ eva.klevetova@zsbce.cz
Mgr. Mgr. Klára Bažantová ------------ klara.bazantova@zsbce.cz
Mgr. Kateřina Buchalová Otavová (Přípravná třída) ------------ katerinabuchalova@zsbce.cz
Mgr. Kamila Dušilová ------------ kamila.dusilova@zsbce.cz
Mgr. Jan Bohatec 516802351 jan.bohatec@zsbce.cz
Tomáš Bureš (školník) ------------ bures.zs2@centrum.cz
Mgr. Jana Čermáková ------------ jana.cermakova@zsbce.cz
Mgr. Ladislav Dostál ------------ ladislav.dostal@zsbce.cz
Ilona Fabiánková (AP) ------------ ilona.fabiankova@zsbce.cz
Zlatuše Greplová (AP + vychovatelka ŠD) ------------ zlatuse.greplova@zsbce.cz
Mgr. Lenka Henzlová ------------ lenka.henzlova@zsbce.cz
Jitka Kakáčová Bc. (AP + vychovatelka ŠD) ------------ jitka.kakacova@zsbce.cz
Mgr. Jana Hradská ------------ jana.hradska@zsbce.cz
Mgr. Šárka Klementová ------------ sarka.klementova@zsbce.cz
Mgr. Jan Komárek ------------ jan.komarek@zsbce.cz
Mgr. Kateřina Kolářová ------------ katerina.kolarova@zsbce.cz
Mgr. Petra Švábenská ------------ petra.svabenska@zsbce.cz
Mgr. Veronika Hošková ------------ veronika.hoskova@zsbce.cz
Mgr. Monika Havlíčková (vedoucí vychovatelka) 516802344 monika.havlickova@zsbce.cz
Mgr. Jindřiška Konečná ------------ jindriskakonecna@zsbce.cz
Bc et Bc. Kristýna Kráčalíková (uč. + AP) >------------ kristyna.kracalikova@zsbce.cz
Mgr. Libuše Křivinková 516802349 libuse.krivinkova@zsbce.cz
Mgr. Martina Kubová ------------ martina.kubova@zsbce.cz
Mgr. Barbora Maňoušková --------- barbora.manouskova@zsbce.cz
Ing. Kamila Mazánková --------- kamila.mazankova@zsbce.cz
Lucie Mlatečková (AP) --------- lucie.mlateckova@zsbce.cz
Mgr. Barbora Neužilová --------- barbora.neuzilova@zsbce.cz
Mgr. Eva Nováková --------- eva.novakova@zsbce.cz
Jarmila Němečková (vychovatelka ŠD) ------------ jarmila.nemeckova@zsbce.cz
Mgr. Pavlína Palánová (EVVO koordinátorka) 516802347 pavlina.palanova@zsbce.cz
Mgr. Jana Pátečková ------------ jana.pateckova@zsbce.cz
Mgr. Eva Skotáková ------------ eva.skotakova@zsbce.cz
Mgr. Ludmila Slámová 516802354 ludmila.slamova@zsbce.cz
Mgr. Anna Smejkalová ------------ anna.smejkalova@zsbce.cz
Ivona Ševčíková (AP) ------------ ivona.sevcikova@zsbce.cz
Mgr. Lenka Tesařová ------------ lenka.tesarova@zsbce.cz
Zuzana Tomášková (AP + vychovatelka ŠD) ------------ zuzana.tomaskova@zsbce.cz
Mgr. Jaroslav Žouželka ------------ jaroslav.zouzelka@zsbce.cz
     
odloučené pracoviště: Slovákova 8
     
Adresa:            Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
Slovákova 8
680 01  Boskovice
     
Jméno: Telefon: Email:
Kancelář školy - Iveta Murínová 516802320 zs3@boskovice.cz, kancelarZS3@zsbce.cz
Mgr. Blanka Bohatcová (zástupce ředitele) 516802322 blanka.bohatcova@zsbce.cz
PaedDr. Eva Tichá (zástupce ředitele) 516802321 eva.ticha@zsbce.cz
Mgr. Světlana Hrdličková (Výchovný poradce, ICT koordinátor) 516802331 svetlana.hrdlickova@zsbce.cz
Eva Přikrylová (vedoucí školního stravování) 516802324 jidelnaZS3@zsbce.cz
Lenka Petrželková (vedoucí školní kuchyně) 516802334  
Vít Janíček (školník) ------------ vitajanicek@seznam.cz
Pavla Krejčířová Brücknerová (provozář CPVV) ------------ spravce.CPT@zsbce.cz
Mgr. Eliška Bezděková 516802332 eliska.bezdekova@zsbce.cz
Mgr. Jana Čániová 516802328 jana.caniova@zsbce.cz
Mgr. Alena Dvořáčková 516802328 alena.dvorackova@zsbce.cz
PhDr. Dana Fidlerová 516802332 dana.fidlerova@zsbce.cz
Mgr. Michal Gebel (EVVO koordinátor) 516802331 michal.gebel@zsbce.cz
Karolína Holubová 516802326 karolina.holubova@zsbce.cz
Mgr. Hana Klosová 516802336 hana.klosova@zsbce.cz
Mgr. Anna Kocmanová ------------ anna.kocmanova@zsbce.cz
Mgr. Zdena Kovářová (dvojjazyčný asistent) 516802310 zdena.kovarova@zsbce.cz
Mgr. Eva Kotrhonzová 516802326 eva.kotrhonzova@zsbce.cz
Mgr. Pavla Kotoučková 516802327 pavla.kotouckova@zsbce.cz
Mgr. Leona Macková 516802332 leona.mackova@zsbce.cz
Mgr. Petr Ondruch (metodik prevence) 516802331 petr.ondruch@zsbce.cz
Mgr. Kateřina Oujeská --------- katerina.oujeska@zsbce.cz
Mgr. Marcela Papoušková 516802336 marcela.papouskova@zsbce.cz
Mgr. Leoš Poulíček 516802323 leos.poulicek@zsbce.cz
Mgr. Jana Richterová 516802323 jana.richterova@zsbce.cz
Mgr. Alena Sedláková 516802336 alena.sedlakova@zsbce.cz
PaedDr. Jana Svobodová 516802328 jani.svobodova@zsbce.cz
Mgr. Danuše Šamšulová 516802326 danuse.samsulova@zsbce.cz
Mgr. Marie Švancarová ------------ marie.svancarova@zsbce.cz
Mgr. Markéta Tůmová 516802327 marketa.tumova@zsbce.cz
Mgr. Miroslava Vávrová 516802328 miroslava.vavrova@zsbce.cz
Mgr. Pavlína Vítková 516802332 pavlina.vitkova@zsbce.cz
Mgr. Lenka Vybralová 516802328 lenka.vybralova@zsbce.cz
Mgr. Renata Wetterová 516802327 renata.wetterova@zsbce.cz
Mgr. Edita Zatloukalová 516802326 edita.zatloukalova@zsbce.cz
Mgr. Ludmila Živná 516802336 ludmila.zivna@zsbce.cz
Mgr. Pavel Zvěřina 516802323 pavel.zverina@zsbce.cz
Alena Koutná (vedoucí vychovatelka ŠD) 516802330 alena.koutna@zsbce.cz
Bc. Kateřina Čeřovská (VŠD) 516802330 katerina.cerovska@zsbce.cz
Pavlína Henzlová (VŠD) 516802330 pavlina.henzlova@zsbce.cz
Kristýna Hrdá (VŠD + AP) ------------ kristyna.hrda@zsbce.cz
Olga Janíková (AP) ------------ olga.janikova@zsbce.cz
Blanka Lokajová (AP) ------------ blanka.lokajova@zsbce.cz
Jana Opatřilová (AP) ------------ jana.opatrilova@zsbce.cz
Petra Opluštilová (AP) ------------ petra.oplustilova@zsbce.cz
Kateřina Ošlejšková (AP) ------------ katerina.oslejskova@zsbce.cz
Iva Pokorná (AP + VŠD) ------------ iva.pokorna@zsbce.cz
Kristýna Švecová (AP) ------------ kristyna.svecova@zsbce.cz
Barbora Unčovská (AP + VŠD) ------------ barbora.uncovska@zsbce.cz