Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a mateřských školách


Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy(formát pdf)  3084 kB
Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy(formát pdf)  2902 kB
Praktická příručka speciální pedagogiky pro 2. stupeň základní školy(formát pdf)  3258 kB
Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy(formát pdf)  3343 kB
Úvodní strana ke katalogu(formát pdf)  323 kB
Cvičení pro etnoletní mluvčí I - IV(formát rar)  1251 kB
Narušená komunikační schopnost I - VIII(formát rar)  2123 kB
Přípravná třída pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí I - VIII(formát rar)  2310 kB
Reedukace dysgrafie I - VIII(formát rar)  2555 kB
Reedukace dyslexie I - VI(formát rar)  1156 kB
Reedukace dyslexie, dysortografie I - IV(formát rar)  983 kB
Reedukace dysortografie I - XVIII(formát rar)  3647 kB
Rozvoj komunikační schopnosti v cizím jazyce I - VIII(formát rar)  4248 kB
Společný závěrečný seminář na ZŠ Brno, Merhautova - 24. 3. 2015  více
Projektový den 1. 12. 2014  více více více
Projektový den 23. 6. 2014  více
Každý má právo se vzdělávat(formát pdf)  273 kB
Letáček šikana(formát pdf)  284 kB
Projektový den 2. 6. 2014  více
Poruchy chování - informace pro rodiče(formát pdf)  283 kB
Specifické poruchy učení - SPU(formát pdf)  257 kB
Seminář - listopad 2013  více
Společný seminář ZŠ Boskovice a ZŠ Brno - srpen 2013  více
Projektový den - červen 2013  více
Projektový den - květen 2013  více
Práce v DYS studiích  více
Představení projektu  více
O projektu  více