Školní poradenské pracoviště

Mgr. Kateřina Šupová

školní psycholog
Kontakt:
Email: katerina.supova@zsbce.cz
Informace o práci školního psychologa  formát pdf