Aktuálně

Informace rodičům budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme informace rodičům budoucích prvňáčků. V přílohách zpracovaných za jednotlivá pracoviště školy naleznete seznamy pomůcek, které žáci obdrží, a přehled pomůcek a školních potřeb, které je nutné pořídit. Dále s předstihem přidáváme organizaci prvního školního dne tak, jak jsme ji naplánovali na našich pracovištích. Také přidáváme informace o přihlašování ke školnímu stravování, doporučujeme zařídit s předstihem. Zařazení žáků do jednotlivých tříd máme již připravené, s ohledem na GDPR ve středu 28. 6. 2023 vyvěsíme seznamy na budovách bez uvedení bližších osobních údajů.

Organizace
4. 9. 2023


nám. 9. kv.


Sušilova


Slovákova 1.F


Slovákova 1.G a 1.H


Informace - stravování
Třída s RVM a PP a informace pro rodiče nových žáků
V příloze zveřejňujeme seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2023/24. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Aleše Ryšavého.
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/24
V příloze zveřejňujeme podrobnou informaci o zápisu dětí do 1. třídy a současně souhrnné rozhodnutí o přijetí žáků podle registračních čísel.

Informace


Rozhodnutí
Sportovní třída na pracovišti Sušilova
V souvislosti se zápisem do 1. třídy (19. 4. 2023) zveřejňujeme informace k třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Tento typ třídy jsme poprvé otevřeli na pracovišti Sušilova ve školním roce 2021/22 (do třídy bylo zařazeno 22 žáků) a pokračujeme i ve školním roce 2022/23 (23 žáků). Pro školní rok 2023/24 jsme připraveni opět tuto třídu otevřít. Krátká videa k výuce tělesné výchovy v těchto třídách najdete na odkazech https://youtu.be/mG-TA4nbFUY (ročník 2021/22) a https://youtu.be/0DbfN4hkTB8 (ročník 2022/23).
Jelikož bude otevřena pouze 1 sportovní první třída, potřebujeme zjistit předběžný a nezávazný zájem o tuto třídu. Přidáváme odkaz na předběžný průzkum zájmu o sportovní třídu, který je nutné vyplnit do 19. 3. 2023: Průzkum zájmu
Na základě předběžného průzkumu proběhne ještě před dubnovým zápisem do 1. tříd v rámci dne otevřených dveří dne 4. 4. 2023 představení konceptu sportovní třídy pro zájemce o 1. ročník ve třídě 1. D na pracovišti Sušilova v době od 15.00 hod. do 16.30 hod. Na den otevřených dveří, případně při vlastním zápisu, by děti měly mít sportovní obuv.
V příloze naleznete srovnání výuky v běžné a sportovní třídě z hlediska hodinových dotací předmětů na celém 1. stupni.

Tabulace
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme informace k zápisu dětí do 1. třídy, který proběhne dne
19. dubna 2023. Součástí je i pozvánka na den otevřených dveří, který proběhne na všech pracovištích školy v úterý 4. 4. 2023. Dále přidáváme základní informace k přípravné a sportovní třídě.
RVM a PP 2023/2024 informace + přihláška
Rozpočet školy na rok 2023 a SVR na roky 2024 - 2025
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme rozpočet školy na rok 2023 a SVR na roky 2024 – 2025.

Rozpočet na rok 2023


SVR
Návrh rozpočtu školy na rok 2023 a návrh SVR na roky 2024 - 2025
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2023 a návrh SVR na roky 2024 – 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2023


Návrh SVR na rok 2024 - 2025
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU
DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Třída s RVM a PP a informace pro rodiče nových žáků
V příloze zveřejňujeme seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2022/23. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Aleše Ryšavého.
800 let Boskovice na ZŠ Boskovice - pozvánka
V měsíci březnu proběhla v areálu pracoviště Slovákova a v Centru polytechnické výchovy a vzdělávání aktivita pro žáky i veřejnost „Boskovice prehistorické“. Na tuto aktivitu navazují následující aktivity pracovišť nám. 9. května a Sušilova, na které všechny srdečně zveme:

1) Výstava žákovských prací k oslavám 800 let Boskovic Výstava „BOSKOVICE STŘEDOVĚKÉ“ proběhne v prostorách ZÁMECKÉHO SKLENÍKU v termínu od 2. 5. do 11. 5. 2022. Výstava bude přístupná každý den od 9:00 do 14:00 hodin. Přijďte se podívat, co žáci se svými učiteli připravili.

2) Loupeživí lapkové na Boskovicku Všechny krásné a zcela originální výtvory na téma Loupeživí lapkové na Boskovicku si můžete přijít prohlédnout do venkovního areálu pracoviště Sušilova, a to v termínu od 2. – 15. května 2022 v době od 8.00 do 17.00 hodin každý pracovní den. Součástí výstavy je soutěž o drobné ceny.
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/23
V příloze zveřejňujeme podrobnou informaci o zápisu dětí do 1. třídy a současně souhrnné rozhodnutí o přijetí žáků podle registračních čísel. Současně oznamujeme, že zápis ukrajinských dětí proběhne ve středu 8. 6. 2022 v době od 14.00 do 16.30 hod. na pracovišti Slovákova 8.

Informace


Rozhodnutí
Přijímací řízení do třídy s RVMaPP pro školní rok 2022/2023
26. 4. 2022 od 8:00 proběhne, na budově nám. 9. května 8, přijímací řízení do třídy s RVMaPP. Žáci nejprve vypracují psychologický test a po přestávce písemnou práci z matematiky. Žáci nemohou používat kalkulátor ani tabulky. S sebou si žáci donesou psací a rýsovací potřeby.
Přípravná třída
Ve čtvrtek 24. 3. 2022 proběhla schůzka se zájemci o přípravnou třídu. Aktuálně registrujeme nízký zájem a je tedy pravděpodobné, že přípravná třída v příštím školním roce nebude zřízena. Ve středu 20. 4. 2022 proběhne zápis do 1. třídy a tento den bude i uzávěrkou přihlášek do přípravné třídy. Následně zveřejníme informaci o zřízení či nezřízení přípravné třídy. Tiskopisy k přihlášení jsou přiloženy k tomuto sdělení.

Žádost


Dotazník
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme další informace k zápisu do 1. třídy, který proběhne ve středu 20. 4. 2022. Dále přikládáme pozvánku na čtvrtek 24. 3. pro rodiče, kteří budou zájem o přípravnou třídu. A ještě přidáváme leták ke sportovní dni, který proběhne v rámci dne otevřených dveří v úterý 5. 4. na pracovišti Sušilova pro zájemce o sportovní 1. třídu.

Zápis


Přípravná třída


Sportovní den
Sportovní třída na pracovišti Sušilova
V souvislosti se zápisem do 1. třídy (20. 4. 2022) zveřejňujeme informace k třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Tento typ třídy jsme poprvé otevřeli na pracovišti Sušilova v aktuálním školním roce 2021/22 (do třídy bylo zařazeno 22 žáků) a připravujeme pokračování i pro následujícím školní rok. Krátké video k výuce tělesné výchovy v této třídě najdete na odkazu https://youtu.be/mG-TA4nbFUY
   Jelikož bude otevřena pouze 1 sportovní první třída, potřebujeme zjistit předběžný a nezávazný zájem o tuto třídu. Přidáváme odkaz na předběžný průzkum zájmu o sportovní třídu (je nutné vyplnit do 11. 3. 2022): Průzkum zájmu
   Na základě předběžného průzkumu proběhne ještě před dubnovým zápisem do 1. tříd v rámci dne otevřených dveří dne 5. 4. 2022 od 13.00 hod. sportovní odpoledne pro zájemce o tuto třídu
   V přílohách zveřejňujeme následující dokumenty:
   1. Prezentaci k výuce ve sportovní třídě.
   2. Tabulaci a srovnání výuky v běžné a sportovní třídě.

Prezentace


Tabulace
Rozpočet školy na rok 2022 a SVR na roky 2023 - 2024
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme rozpočet školy na rok 2022 a SVR na roky 2023 – 2024.

Rozpočet na rok 2022


SVR
 
 
 
Archiv  více