Adresy členů školské rady

Mgr. Lucie Kubínová (předsedkyně) kubinova@ak-kubinova.cz
Mgr. Dagmar Hamalová dagmar.hamalova@seznam.cz
Petra Jakubcová, DiS. jakubcovapetra15@seznam.cz
Ing. Jana Lišková jana.liskova@boskovice.cz
MUDr. Miroslav Klíma miroslav.klima@boskovice.cz
Mgr. Michaela Žejšková , LL.M. michaela.zejskova@boskovice.cz
Mgr. Libuše Křivinková libuse.krivinkova@zsbce.cz
PaedDr. Eva Tichá evaticha@tiscali.cz
Mgr. Martin Staněk martin.stanek@zsbce.cz
 
Zápis ze školské rady z 15. 6. 2022
Zápis ze školské rady z 20. 10. 2021
Dne 17. 6. 2021 proběhlo ustavující zasedání nové školské rady. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Lucie Kubínová. z 17. 6. 2021
Zápis ze školské rady z 12. 10. 2020
Zápis ze školské rady z 24. 08. 2020
Zápis ze školské rady z 11. 12. 2019
Zápis ze školské rady z 14. 10. 2019
Zápis ze školské rady z 13. 6. 2019
Zápis ze školské rady z 15. 4. 2019
Zápis ze školské rady z 13. 12. 2018
Zápis ze školské rady z 18. 10. 2018
Zápis ze školské rady z 27. 8. 2018
Dne 18. 1. 2018 proběhlo ustavující zasedání nové školské rady. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Lucie Kubínová. z 18. 1. 2018
   
Archív zápisů 2012 – 2017 Archiv 2012 - 2017