EU peníze školám - ZŠ Boskovice

Název projektu: EU peníze školám - ZŠ Boskovice

Délka projektu: 1. 1. 2011 - 30. 11. 2012

Přidělené prostředky: 5.247.684,- Kč

Projektová žádost:

Zavázali jsme se vytvořit a ověřit ve výuce 64 tzv. šablon ze všech šesti vyhlášených okruhů (Cizí jazyky, Matematika, Přírodní vědy, ICT, Finanční gramotnost, Čtenářská a informační gramotnost), malou část prostředků jsme vyčlenili na další vzdělávání (cizí jazyky, ICT). V rámci každé šablony musí příslušný určený pedagog vytvořit sadu 72 digitálních učebních materiálů (u ICT 60), prostředky jsou tedy určeny především na mzdy pro tyto pedagogy a na techniku a pomůcky s danou šablonou související.

Předpokládané výdaje projektu (orientační):

˘ Výpočetní technika - 2011 (cca 35 notebooků pro řešitele šablon, 30 počítačů do tříd k interaktivním tabulím, 15 počítačů - počítačové učebny) - 1.200.000,- Kč

˘ Interaktivní tabule - 2011 (30 ks) - 1.800.000,- Kč

˘ Mzdové náklady - 2011, 2012 - 1.600.000,- Kč

˘ Další vzdělávání - 30.000,- Kč

˘ Další technika - 2012 - např. vybavení jazykových učeben, další výpočetní technika, notebooky pro zbývající řešitele šablon - 300.000,- Kč

˘ Učební pomůcky - 2011, 2012 - cca 315.000,- Kč