Adresy členů školské rady

Mgr. Lucie Kubínová (předsedkyně) kubinova@ak-kubinova.cz
Mgr. Dagmar Hamalová dagmar.hamalova@seznam.cz
Ing. Petr Fiala petr.fiala@vasbo.cz
Ing. Pavla Nováková pavla.novakova@boskovice.cz
MUDr. Miroslav Klíma miroslavklima@centrum.cz
Petr Malach, DiS petr.malach@boskovice.cz
Mgr. Zdeněk Žáček zzacek@centrum.cz
PaedDr. Eva Tichá evaticha@tiscali.cz
PaedDr. Eva Klimešová eva.klimesova@zsbce.cz
 
Dne 18. 1. 2018 proběhlo ustavující zasedání nové školské rady. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Lucie Kubínová. z 18. 1. 2018
   
Archív zápisů 2012 – 2017 Archiv 2012 - 2017