Aktuálně

Školní řád
Upozorňujeme rodiče na změnu školního řádu schválenou školskou radou dne 11. 12. 2019. Změny platné od 1. 2. 2020 jsou v článku 3, odst. 1 a v článku 5, odst. 4. Platný školní řád naleznete v oddíle Dokumenty školy.
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21.
RVM a PP 2020/2021 informace + přihláška
Rozpočet školy na rok 2020 a SVR na roky 2021 - 2022
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme rozpočet školy na rok 2020 a SVR na roky 2021 – 2022.

Rozpočet na rok 2020


SVR
Volný vstup do městského bazénu pro žáky 1. tříd
V měsících lednu a únoru 2020 budou mít naši prvňáčci vstup do městského bazénu zdarma. Více informací v příloze.
Návrh rozpočtu školy na rok 2020 a návrh SVR na roky 2021 - 2022
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2020 a návrh SVR na roky 2021 – 2022.

Návrh rozpočtu na rok 2020


Návrh SVR na rok 2021 - 2022
Výsledky doplňujících voleb do školské rady
Členkou školské rady byla zvolena paní Hana Tesařová.
Školská rada – kandidáti za zákonné zástupce žáků
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 v době od 10.00 do 17.00 hod. proběhnou doplňující volby do školské rady. Bude volen 1 člen za zákonné zástupce žáků. Svou kandidaturu předložil v řádném termínu jeden kandidát:

Hana Tesařová, zdravotní instruktor ČČK Brno
Výroční zpráva
Školská rada na svém zasedání dne 14. 10. 2019 schválila výroční zprávu školy za školní rok 2018/19.
Školní zpravodaj
Zveřejňujeme školní zpravodaj za říjen 2019/20.
Doplňující volby do školské rady
Ředitel školy vyhlašuje doplňující volby 1 člena školské rady za zákonné zástupce žáků z důvodu ukončení členství Ing. Petra Fialy k 31. 8. 2019. Podrobnosti v příloze.
EduPage 2019/20
Během měsíce září upravujeme informační systém Edupage (elektronická žákovská knížka):

• V termínu do 16. 9. 2019 jsme aktualizovali e-mailové adresy zákonných zástupců a rozeslali všem nové přihlašovací údaje. Vyhověli jsme rodičům, kteří z různých důvodů požadovali dva nezávislé přihlašovací účty. Následně individuálně řešíme problémy s chybnými adresami, s přiřazením sourozenců pod jeden účet a podobně.
• Do konce září budeme postupně rozesílat přihlašovací údaje i žákům 6. až 9. tříd. Souběžně s tím budou nastavena práva pro jednotlivé skupiny - veřejnost, rodiče, žáci.

Odkazy na stránky EduPage pro jednotlivá pracoviště školy jsou na záložce Edupage na webových stránkách školy. Současně tam naleznete názorné návody, jak postupovat při omlouvání žáků.
Nábory do zájmových útvarů
Nábory do zájmových útvarů na jednotlivých pracovištích školy umožníme po ohlášení se příslušnému zástupci ředitele v úterý 3. 9. 2019 v dopoledních hodinách.
Edupage
Jak jsme již informovali před prázdninami, žáci 3. až 9. ročníků nebudou mít papírové žákovské knížky, ale budeme využívat online školní informační systém Edupage, ve kterém budeme zřizovat uživatelské účty pro zákonného zástupce (v případě potřeby je možnost zřídit 2 účty) a pro žáky. K aktivaci účtů přistoupíme postupně od druhého zářijového týdne, více informací dostanete od třídních učitelů.
Otevření Centra polytechnické výchovy
Slavnostní otevření Centra polytechnické výchovy a vzdělávání proběhne ve čtvrtek 5. 9. 2019 v 15.00 hod. ve venkovních prostorách (amfiteátru) CPV. Možnost prohlídky umožníme následně do 17.00 hod.
Organizace prvního dne ve školním roce 2019/2020 pro žáky 1. tříd
Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznamy 1. tříd pro školní rok 2019/20
Školní zpravodaj
Zveřejňujeme souhrnné informace za školní rok 2018/19 a aktuální informace k následujícímu školnímu roku 2019/20.
Třída s RVM a PP a informace pro rodiče nových žáků
V příloze zveřejňujeme seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2019/20. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Dagmar Oujezské.
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Světem na křídlech poezie
Informace o zápisu do 1. třídy
Ve středu 10. 4. 2019 proběhl zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/20. Více informací v příloze.
Pozvánky - "Světem na křídlech poezie"
Úspěšná recitační soutěž O lysické sluníčko
Zápis do 1. třídy:
Zveřejňujeme plánované třídní učitelky prvních tříd pro školní rok 2019/20 na jednotlivých pracovištích. Stejně jako v minulých letech může po zápisu dojít ke změnám vzhledem k počtu zapsaných žáků na jednotlivých pracovištích a případným dalším okolnostem. Přidělení žáků do jednotlivých tříd provedeme až na konci června po uzavření odkladů a možných přestupů.

nám. 9. května: Ilona Dokoupilová, Hedvika Holková
Sušilova: Ivana Pfefrová, Anna Smejkalová
Slovákova: Edita Zatloukalová, Jana Svobodová
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/20.
RVM a PP 2019/2020 informace + přihláška
Rozpočet školy na rok 2019 a SVR na roky 2020 - 2021
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme rozpočet školy na rok 2019 a SVR na roky 2020 – 2021.

Rozpočet na rok 2019


SVR
Návrh rozpočtu školy na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020 - 2021
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020 – 2021.

Návrh rozpočtu na rok 2019


Návrh SVR na rok 2020 - 2021
Výsledky voleb do školské rady
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 proběhly na všech pracovištích školy doplňkové volby člena školské rady na období 2018 až 2020. Bylo odevzdáno celkem 230 platných volebních lístků s následujícím výsledkem:

1. Ing. Martina Lukešová - 99 hlasů
2. Hana Tesařová - 95 hlasů
3. Mgr. Milena Tichá - 36 hlasů

Členkou školské rady byla zvolena Ing. Martina Lukešová.
Školská rada – kandidáti za zákonné zástupce žáků
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 v době od 10.00 do 17.00 hod. proběhnou doplňující volby do školské rady. Bude volen 1 člen za zákonné zástupce žáků. Svou kandidaturu předložili tito kandidáti (v abecedním pořadí):

Ing. Martina Lukešová, učitelka SŠ
Hana Tesařová, zdravotní instruktor a sociální referent OS ČČK Brno
Mgr. Milena Tichá, mzdová účetní
Uzavírka komunikace nám. 9. května
Výroční zpráva
Školská rada na svém zasedání dne 18. 10. 2018 schválila výroční zprávu školy za školní rok 2017/18.
Doplňující volby do školské rady
Ředitel školy vyhlašuje doplňující volby 1 člena školské rady za zákonné zástupce žáků z důvodu ukončení členství MUDr. Klímy k 31. 8. 2018. Podrobnosti v příloze.
Školní zpravodaj
Zveřejňujeme školní zpravodaj za říjen. Tentokrát ho najdete i ve školním informačním systému EduPage.
Nový školní řád od 1. 9. 2018
Školská rada na svém zasedání dne 27. 8. 2018 schválila upravený školní řád. Největší změna je v článku 3 a týká se omezení používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve škole.
 
 
 
Archiv  více