Aktuálně

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme aktualizované seznamy v jednotlivých 1. třídách a přidáváme organizaci 1. září na jednotlivých budovách školy s dalšími informacemi.
SeznamyInformace
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznam žáků třídy VI. A s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 2017-2018
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Světem na křídlech poezie
Informace o zápisu dětí do 1. třídy
Letos poprvé až v dubnu v souladu s platným školským zákonem proběhl zápis dětí do 1. třídy. Bližší informace v příloze. Údaje o přijatých žácích budeme postupně aktualizovat.
Sportovní akce
Zveřejňujeme letáček spolku Sportuj s námi, z.s. k 3. ročníku Dětského triatlonu/duatlonu pro žáky 1. až 3. tříd. Akce proběhne 24. 6. 2017 v areálu Červená zahrada Boskovice. Na přelomu května a června proběhne cyklistická a plavecká příprava, bližší informace najdete v přiloženém letáku.

Dále zveřejňujeme pro zájemce z řad žáků a jejich rodičů leták organizátorů Okresní běžecké ligy 2017 s rozpisem jednotlivých závodů a dalšími informacemi.
 
 
Zápis do 1. třídy – doplněné údaje
Přidáváme údaje ke dnům otevřených dveří a dalším akcím na pracovištích školy před zápisem dětí do 1. tříd. Současně přidáváme informaci MŠMT k organizaci zápisů do 1. třídy podle platné legislativy.
Zápis
Informace MŠMT
RVM a PP 2017/2018 informace + přihláška
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 4. dubna 2017, další informace naleznete v příloze. Před zápisem budeme na jednotlivých pracovištích školy jako každoročně organizovat akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Přesné termíny budeme průběžně zveřejňovat.
Výroční zpráva školy
Školská rada na svém zasedání dne 4. 10. 2016 schválila výroční zprávu školy za školní rok 2015/16. Výroční zprávu zveřejňujeme v „Dokumentech školy“.
Informace Krajské hygienické stanice Brno k šíření infekční žloutenky
Přehled nejdůležitějších legislativních změn ve školství účinných od 1. září 2016
Poplatek za školní družinu
Oznamujeme rodičům, že od 1. 9. 2016 činí úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině 150,- Kč měsíčně.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme aktualizované seznamy v jednotlivých 1. třídách a přidáváme organizaci 1. září na jednotlivých budovách školy s dalšími informacemi.
SeznamyInformace
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Informační leták „Učebna v přírodě“ – červen 2016
Kroužek Věda nás baví
I v příštím školním roce budou při škole na všech pracovištích zřízeny kroužky pro žáky 1. stupně. Informace o termínech a možnostech přihlášení naleznete v příloze.
Leták, Informace
Seznam žáků třídy VI. A s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 2016-2017
Řemeslný jarmark Pod Oborou
Sdružení rodičů při ZŠ III Boskovice pořádá ve spolupráci s žáky a vedením školy Řemeslný jarmark Pod Oborou. Uskuteční se dne 20. 2. 2016 od 9.00 do 13.00 na pracovišti Slovákova 8. Rodiče, žáci a pedagogové připravili pro širokou veřejnost tvořivé řemeslné dílny, soutěže i kulturní program, návštěvníci si mohou v rámci dopolední akce prohlédnout prostory školy.
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
RVM a PP informace + přihláška
Zápis do 1. třídy - tiskopisy k zápisu a další informace
Tiskopisy není nutné vyplňovat předem, stačí až při vlastním zápisu. Jsou určeny především pro rodiče, kteří se nemohou s dítětem dostavit na zápis.
TiskopisyInformace
Změna názvu školy
Zastupitelstvo Města Boskovice rozhodlo na svém zasedání dne 8. 12. 2015 změnit název školy v souladu s platnou legislativou. S účinností od 1. 1. 2016 se název školy mění na Základní škola Boskovice, příspěvková organizace.
Zápis do 1. třídy – informace
Školní psycholog – změna od 16. 11. 2015
Upozorňujeme rodiče, že od 16. 11. do konce roku dochází ke změně na pozici školního psychologa. Novou psycholožkou bude Mgr. Lenka Ošlejšková, kontaktní email:lenka.oslejskova@gymbos.cz . Konzultační hodiny bude mít vždy ve čtvrtek od 12.30 do 15.30 hod. na pracovišti na nám. 9. května 8.
Školská rada
V úterý 13. 10. 2015 schválila školská rada na svém zasedání výroční zprávu školy za školní rok 2014/15. Výroční zprávu zveřejňujeme v oddíle „Dokumenty školy“.
Školní mléko
Oznamujeme rodičům, že v týdnu od 14. 9. 2015 zahájíme provoz automatů na školní mléko. Bližší informace v příloze.
Studijní pobyt žáků v Anglii
V rámci projektu Čtenářská a informační gramotnost bude mít 21 žáků 8. a 9. ročníku ZŠ Boskovice možnost vycestovat za účelem zkvalitnění jazykového vzdělávání do Velké Británie. Zájezd proběhne v termínu 4. 10. – 9. 10. 2015. Veškeré náklady budou pro vybrané žáky zdarma.
Vzhledem k omezenému počtu účastníků a spravedlivému výběru stanovilo vedení školy a předmětová komise Aj kritéria, jejichž splnění se stane předpokladem pro účast na zájezdu:
1. velmi dobré chování bez kázeňských opatření na druhém stupni
2. výborný nebo chvalitebný prospěch – známka z Aj
3. zpracování prezentace v Aj na zadané téma – termín (předvedení – 10. září 2015, termín vyhodnocení 11. září 2015)
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Návštěva z Levic  více
Seznam žáků třídy VI. A s RVM a PP pro šk. rok 2015/2016
Přijede návštěva z Levic
Oznámení – školní mléko
Oznamujeme, že od pondělí 16. 2. 2015 budou zprovozněny automaty na školní mléko.
Školní program - Školní mléko: Školní mléko
 
 
 
Archiv  více