Aktuálně

Výroční zpráva
Školská rada na svém zasedání dne 18. 10. 2018 schválila výroční zprávu školy za školní rok 2017/18.
Doplňující volby do školské rady
Ředitel školy vyhlašuje doplňující volby 1 člena školské rady za zákonné zástupce žáků z důvodu ukončení členství MUDr. Klímy k 31. 8. 2018. Podrobnosti v příloze.
Školní zpravodaj
Zveřejňujeme školní zpravodaj za říjen. Tentokrát ho najdete i ve školním informačním systému EduPage.
Nový školní řád od 1. 9. 2018
Školská rada na svém zasedání dne 27. 8. 2018 schválila upravený školní řád. Největší změna je v článku 3 a týká se omezení používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve škole.
Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznamy 1. tříd pro školní rok 2018/19
Třída s RVM a informace pro rodiče nových žáků
V příloze zveřejňujeme seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2018/19. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Dagmar Oujezské. Rodičům od 3. 9. 2018 přicházejících nových žáků podáme informace o zařazení jejich dětí do jednotlivých tříd na příslušném pracovišti školy do 29. 6. a následně od 27. 8. V průběhu prázdnin pak po telefonické domluvě.
Školní rok 2018/19 – 1. třídy
Na začátku příštího týdne zveřejníme seznamy žáků budoucích 1. tříd. Bohužel v souvislosti s GDPR to nebude tak, jak jsme to zveřejňovali v předchozích letech, kdy jsme seznamy vyvěšovali jmenovitě. Na stránkách školy budou vyvěšeny pouze seznamy s kódy, které zákonní zástupci obdrželi u zápisu. Jmenovité seznamy budou umístěny k nahlédnutí v kancelářích školy na všech pracovištích, a to do 29. 6. a následně od 27. 8. V průběhu prázdnin pak po telefonické domluvě. Zatím zveřejňujeme organizaci prvního školního dne na jednotlivých pracovištích školy.
GDPR – pověřenec
V souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů oznamujeme údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Černohorský, tel. 516 488 692, e-mail – michal.cernohorsky@boskovice.cz
Každodenní život za 1. republiky - výstava
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/19.
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 3. dubna 2018, další informace naleznete v příloze.
Rozpočet školy na rok 2018 a SVR na roky 2019 - 2020
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme rozpočet školy na rok 2018 a SVR na roky 2019 – 2020.

Rozpočet na rok 2018


SVR
RVM a PP 2018/2019 informace + přihláška
Informace Městské policie Boskovice k zábavní pyrotechnice
Rozpočet školy na rok 2018 a návrh SVR na roky 2019 - 2020
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2018 a návrh SVR na roky 2019 – 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2018


Návrh SVR
Výsledky voleb do školské rady
Školská rada – kandidáti za zákonné zástupce žáků
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 v době od 10.00 do 17.00 hod. proběhnou volby do školské rady. Budou voleni 3 členové za zákonné zástupce žáků. Svou kandidaturu předložili tito kandidáti (v abecedním pořadí):

Ing. Peter Fiala, ředitel divize VAS
MUDr. Miroslav Klíma, lékař
Mgr. Lucie Kubínová, advokátka
Mgr. Milena Tichá, mzdová účetní
Informace o změně na pozici vedoucí školního stravování
Od 1.11.2017 dochází na pracovišti nám. 9.května ke změně na pozici vedoucí školního stravování. Místo paní K.Dvořákové nastupuje paní Pavlína Paděrová.
Kontakty:
Telefonní číslo zůstává stejné – 516802298
E-mailová adresa je nová – vedouci.stravovani@zsbce.cz / platí až od 1.11.2017 /
Školská rada
Dne 16. 11. 2017 společně s třídními schůzkami proběhnou volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky. Podrobnosti a volební řád schválený Radou města Boskovice zveřejňujeme v příloze.
Volební řádOznámení
Edupage
Od 14. 9. je možné vstupovat pod loňskými přístupovými údaji do aktualizované elektronické žákovské knížky. Na stránkách naleznete i platný rozvrh. U nových žáků budou třídní učitelé postupně zjišťovat e-mailové adresy zákonných zástupců, které jsou potřeba pro zřízení účtu a zaslání hesla.
Edupage
Elektronickou žákovskou knížku (Edupage) zprovozníme až v polovině měsíce září. Budeme informovat prostřednictvím žáků. To se týká i rozvrhu jednotlivých tříd, který do středy 13. 9. ověřujeme a jsou možné drobné změny.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme aktualizované seznamy v jednotlivých 1. třídách a přidáváme organizaci 1. září na jednotlivých budovách školy s dalšími informacemi.
SeznamyInformace
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznam žáků třídy VI. A s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 2017-2018
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Světem na křídlech poezie
Informace o zápisu dětí do 1. třídy
Letos poprvé až v dubnu v souladu s platným školským zákonem proběhl zápis dětí do 1. třídy. Bližší informace v příloze. Údaje o přijatých žácích budeme postupně aktualizovat.
Sportovní akce
Zveřejňujeme letáček spolku Sportuj s námi, z.s. k 3. ročníku Dětského triatlonu/duatlonu pro žáky 1. až 3. tříd. Akce proběhne 24. 6. 2017 v areálu Červená zahrada Boskovice. Na přelomu května a června proběhne cyklistická a plavecká příprava, bližší informace najdete v přiloženém letáku.

Dále zveřejňujeme pro zájemce z řad žáků a jejich rodičů leták organizátorů Okresní běžecké ligy 2017 s rozpisem jednotlivých závodů a dalšími informacemi.
 
 
Zápis do 1. třídy – doplněné údaje
Přidáváme údaje ke dnům otevřených dveří a dalším akcím na pracovištích školy před zápisem dětí do 1. tříd. Současně přidáváme informaci MŠMT k organizaci zápisů do 1. třídy podle platné legislativy.
Zápis
Informace MŠMT
RVM a PP 2017/2018 informace + přihláška
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 4. dubna 2017, další informace naleznete v příloze. Před zápisem budeme na jednotlivých pracovištích školy jako každoročně organizovat akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Přesné termíny budeme průběžně zveřejňovat.
 
 
 
Archiv  více