Aktuálně

Návrh rozpočtu školy na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020 - 2021
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020 – 2021.

Návrh rozpočtu na rok 2019


Návrh SVR na rok 2020 - 2021
Výsledky voleb do školské rady
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 proběhly na všech pracovištích školy doplňkové volby člena školské rady na období 2018 až 2020. Bylo odevzdáno celkem 230 platných volebních lístků s následujícím výsledkem:

1. Ing. Martina Lukešová - 99 hlasů
2. Hana Tesařová - 95 hlasů
3. Mgr. Milena Tichá - 36 hlasů

Členkou školské rady byla zvolena Ing. Martina Lukešová.
Školská rada – kandidáti za zákonné zástupce žáků
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 v době od 10.00 do 17.00 hod. proběhnou doplňující volby do školské rady. Bude volen 1 člen za zákonné zástupce žáků. Svou kandidaturu předložili tito kandidáti (v abecedním pořadí):

Ing. Martina Lukešová, učitelka SŠ
Hana Tesařová, zdravotní instruktor a sociální referent OS ČČK Brno
Mgr. Milena Tichá, mzdová účetní
Uzavírka komunikace nám. 9. května
Výroční zpráva
Školská rada na svém zasedání dne 18. 10. 2018 schválila výroční zprávu školy za školní rok 2017/18.
Doplňující volby do školské rady
Ředitel školy vyhlašuje doplňující volby 1 člena školské rady za zákonné zástupce žáků z důvodu ukončení členství MUDr. Klímy k 31. 8. 2018. Podrobnosti v příloze.
Školní zpravodaj
Zveřejňujeme školní zpravodaj za říjen. Tentokrát ho najdete i ve školním informačním systému EduPage.
Nový školní řád od 1. 9. 2018
Školská rada na svém zasedání dne 27. 8. 2018 schválila upravený školní řád. Největší změna je v článku 3 a týká se omezení používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve škole.
Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznamy 1. tříd pro školní rok 2018/19
Třída s RVM a informace pro rodiče nových žáků
V příloze zveřejňujeme seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2018/19. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Dagmar Oujezské. Rodičům od 3. 9. 2018 přicházejících nových žáků podáme informace o zařazení jejich dětí do jednotlivých tříd na příslušném pracovišti školy do 29. 6. a následně od 27. 8. V průběhu prázdnin pak po telefonické domluvě.
Školní rok 2018/19 – 1. třídy
Na začátku příštího týdne zveřejníme seznamy žáků budoucích 1. tříd. Bohužel v souvislosti s GDPR to nebude tak, jak jsme to zveřejňovali v předchozích letech, kdy jsme seznamy vyvěšovali jmenovitě. Na stránkách školy budou vyvěšeny pouze seznamy s kódy, které zákonní zástupci obdrželi u zápisu. Jmenovité seznamy budou umístěny k nahlédnutí v kancelářích školy na všech pracovištích, a to do 29. 6. a následně od 27. 8. V průběhu prázdnin pak po telefonické domluvě. Zatím zveřejňujeme organizaci prvního školního dne na jednotlivých pracovištích školy.
GDPR – pověřenec
V souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů oznamujeme údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Černohorský, tel. 516 488 692, e-mail – michal.cernohorsky@boskovice.cz
Každodenní život za 1. republiky - výstava
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/19.
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 3. dubna 2018, další informace naleznete v příloze.
Rozpočet školy na rok 2018 a SVR na roky 2019 - 2020
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme rozpočet školy na rok 2018 a SVR na roky 2019 – 2020.

Rozpočet na rok 2018


SVR
RVM a PP 2018/2019 informace + přihláška
Informace Městské policie Boskovice k zábavní pyrotechnice
Rozpočet školy na rok 2018 a návrh SVR na roky 2019 - 2020
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2018 a návrh SVR na roky 2019 – 2020.

Návrh rozpočtu na rok 2018


Návrh SVR
Výsledky voleb do školské rady
Školská rada – kandidáti za zákonné zástupce žáků
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 v době od 10.00 do 17.00 hod. proběhnou volby do školské rady. Budou voleni 3 členové za zákonné zástupce žáků. Svou kandidaturu předložili tito kandidáti (v abecedním pořadí):

Ing. Peter Fiala, ředitel divize VAS
MUDr. Miroslav Klíma, lékař
Mgr. Lucie Kubínová, advokátka
Mgr. Milena Tichá, mzdová účetní
Informace o změně na pozici vedoucí školního stravování
Od 1.11.2017 dochází na pracovišti nám. 9.května ke změně na pozici vedoucí školního stravování. Místo paní K.Dvořákové nastupuje paní Pavlína Paděrová.
Kontakty:
Telefonní číslo zůstává stejné – 516802298
E-mailová adresa je nová – vedouci.stravovani@zsbce.cz / platí až od 1.11.2017 /
Školská rada
Dne 16. 11. 2017 společně s třídními schůzkami proběhnou volby do školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky. Podrobnosti a volební řád schválený Radou města Boskovice zveřejňujeme v příloze.
Volební řádOznámení
Edupage
Od 14. 9. je možné vstupovat pod loňskými přístupovými údaji do aktualizované elektronické žákovské knížky. Na stránkách naleznete i platný rozvrh. U nových žáků budou třídní učitelé postupně zjišťovat e-mailové adresy zákonných zástupců, které jsou potřeba pro zřízení účtu a zaslání hesla.
Edupage
Elektronickou žákovskou knížku (Edupage) zprovozníme až v polovině měsíce září. Budeme informovat prostřednictvím žáků. To se týká i rozvrhu jednotlivých tříd, který do středy 13. 9. ověřujeme a jsou možné drobné změny.
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zveřejňujeme aktualizované seznamy v jednotlivých 1. třídách a přidáváme organizaci 1. září na jednotlivých budovách školy s dalšími informacemi.
SeznamyInformace
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - učební pomůcky a potřeby nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznam žáků třídy VI. A s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 2017-2018
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Světem na křídlech poezie
Informace o zápisu dětí do 1. třídy
Letos poprvé až v dubnu v souladu s platným školským zákonem proběhl zápis dětí do 1. třídy. Bližší informace v příloze. Údaje o přijatých žácích budeme postupně aktualizovat.
Sportovní akce
Zveřejňujeme letáček spolku Sportuj s námi, z.s. k 3. ročníku Dětského triatlonu/duatlonu pro žáky 1. až 3. tříd. Akce proběhne 24. 6. 2017 v areálu Červená zahrada Boskovice. Na přelomu května a června proběhne cyklistická a plavecká příprava, bližší informace najdete v přiloženém letáku.

Dále zveřejňujeme pro zájemce z řad žáků a jejich rodičů leták organizátorů Okresní běžecké ligy 2017 s rozpisem jednotlivých závodů a dalšími informacemi.
 
 
Zápis do 1. třídy – doplněné údaje
Přidáváme údaje ke dnům otevřených dveří a dalším akcím na pracovištích školy před zápisem dětí do 1. tříd. Současně přidáváme informaci MŠMT k organizaci zápisů do 1. třídy podle platné legislativy.
Zápis
Informace MŠMT
RVM a PP 2017/2018 informace + přihláška
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 4. dubna 2017, další informace naleznete v příloze. Před zápisem budeme na jednotlivých pracovištích školy jako každoročně organizovat akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Přesné termíny budeme průběžně zveřejňovat.
 
 
 
Archiv  více