Aktuálně

Organizace prvního dne ve školním roce 2019/2020 pro žáky 1. tříd
Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznamy 1. tříd pro školní rok 2019/20
Školní zpravodaj
Zveřejňujeme souhrnné informace za školní rok 2018/19 a aktuální informace k následujícímu školnímu roku 2019/20.
Třída s RVM a PP a informace pro rodiče nových žáků
V příloze zveřejňujeme seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2019/20. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Dagmar Oujezské.
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Světem na křídlech poezie
Informace o zápisu do 1. třídy
Ve středu 10. 4. 2019 proběhl zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/20. Více informací v příloze.
Pozvánky - "Světem na křídlech poezie"
Úspěšná recitační soutěž O lysické sluníčko
Zápis do 1. třídy:
Zveřejňujeme plánované třídní učitelky prvních tříd pro školní rok 2019/20 na jednotlivých pracovištích. Stejně jako v minulých letech může po zápisu dojít ke změnám vzhledem k počtu zapsaných žáků na jednotlivých pracovištích a případným dalším okolnostem. Přidělení žáků do jednotlivých tříd provedeme až na konci června po uzavření odkladů a možných přestupů.

nám. 9. května: Ilona Dokoupilová, Hedvika Holková
Sušilova: Ivana Pfefrová, Anna Smejkalová
Slovákova: Edita Zatloukalová, Jana Svobodová
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/20.
RVM a PP 2019/2020 informace + přihláška
Rozpočet školy na rok 2019 a SVR na roky 2020 - 2021
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme rozpočet školy na rok 2019 a SVR na roky 2020 – 2021.

Rozpočet na rok 2019


SVR
Návrh rozpočtu školy na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020 - 2021
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme návrh rozpočtu školy na rok 2019 a návrh SVR na roky 2020 – 2021.

Návrh rozpočtu na rok 2019


Návrh SVR na rok 2020 - 2021
Výsledky voleb do školské rady
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 proběhly na všech pracovištích školy doplňkové volby člena školské rady na období 2018 až 2020. Bylo odevzdáno celkem 230 platných volebních lístků s následujícím výsledkem:

1. Ing. Martina Lukešová - 99 hlasů
2. Hana Tesařová - 95 hlasů
3. Mgr. Milena Tichá - 36 hlasů

Členkou školské rady byla zvolena Ing. Martina Lukešová.
Školská rada – kandidáti za zákonné zástupce žáků
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 v době od 10.00 do 17.00 hod. proběhnou doplňující volby do školské rady. Bude volen 1 člen za zákonné zástupce žáků. Svou kandidaturu předložili tito kandidáti (v abecedním pořadí):

Ing. Martina Lukešová, učitelka SŠ
Hana Tesařová, zdravotní instruktor a sociální referent OS ČČK Brno
Mgr. Milena Tichá, mzdová účetní
Uzavírka komunikace nám. 9. května
Výroční zpráva
Školská rada na svém zasedání dne 18. 10. 2018 schválila výroční zprávu školy za školní rok 2017/18.
Doplňující volby do školské rady
Ředitel školy vyhlašuje doplňující volby 1 člena školské rady za zákonné zástupce žáků z důvodu ukončení členství MUDr. Klímy k 31. 8. 2018. Podrobnosti v příloze.
Školní zpravodaj
Zveřejňujeme školní zpravodaj za říjen. Tentokrát ho najdete i ve školním informačním systému EduPage.
Nový školní řád od 1. 9. 2018
Školská rada na svém zasedání dne 27. 8. 2018 schválila upravený školní řád. Největší změna je v článku 3 a týká se omezení používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve škole.
Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky nám.9.května
Sušilova
Slovákova
Seznamy 1. tříd pro školní rok 2018/19
Třída s RVM a informace pro rodiče nových žáků
V příloze zveřejňujeme seznam žáků přijatých do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro školní rok 2018/19. V souvislosti s GDPR ho musíme vyvěsit pouze beze jmen s kódy. Vlastní seznam je k nahlédnutí u Mgr. Dagmar Oujezské. Rodičům od 3. 9. 2018 přicházejících nových žáků podáme informace o zařazení jejich dětí do jednotlivých tříd na příslušném pracovišti školy do 29. 6. a následně od 27. 8. V průběhu prázdnin pak po telefonické domluvě.
Školní rok 2018/19 – 1. třídy
Na začátku příštího týdne zveřejníme seznamy žáků budoucích 1. tříd. Bohužel v souvislosti s GDPR to nebude tak, jak jsme to zveřejňovali v předchozích letech, kdy jsme seznamy vyvěšovali jmenovitě. Na stránkách školy budou vyvěšeny pouze seznamy s kódy, které zákonní zástupci obdrželi u zápisu. Jmenovité seznamy budou umístěny k nahlédnutí v kancelářích školy na všech pracovištích, a to do 29. 6. a následně od 27. 8. V průběhu prázdnin pak po telefonické domluvě. Zatím zveřejňujeme organizaci prvního školního dne na jednotlivých pracovištích školy.
GDPR – pověřenec
V souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů oznamujeme údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů: Ing. Michal Černohorský, tel. 516 488 692, e-mail – michal.cernohorsky@boskovice.cz
Každodenní život za 1. republiky - výstava
Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme seznam přijatých žáků do 1. třídy. Seznam budeme průběžně aktualizovat.
Zápis do 1. třídy
V příloze zveřejňujeme informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/19.
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy proběhne v úterý 3. dubna 2018, další informace naleznete v příloze.
Rozpočet školy na rok 2018 a SVR na roky 2019 - 2020
V souladu s platnou legislativou zveřejňujeme rozpočet školy na rok 2018 a SVR na roky 2019 – 2020.

Rozpočet na rok 2018


SVR
RVM a PP 2018/2019 informace + přihláška
 
 
 
Archiv  více