Informace o škole

Základní škola vznikla 1. 7. 2005 sloučením tří základních škol - ZŠ Boskovice, nám. 9. května 8, ZŠ Boskovice, Sušilova 28, ZŠ Boskovice, Slovákova 8. Nástupnickou organizací se stala ZŠ Boskovice, nám. 9. května 8. Ve školním roce 2017/2018 školu navštěvuje 1336 žáků v 58 třídách. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola mnoha možností".

Termínový plán práce na školní rok 2020/2021


Termínový plán práce na školní rok 2020/2021
Akce školy 2020/2021 (formát pdf)  
Akce školy 2019/2020 (formát pdf)