Informace o škole

Základní škola vznikla 1. 7. 2005 sloučením tří základních škol - ZŠ Boskovice, nám. 9. května 8, ZŠ Boskovice, Sušilova 28, ZŠ Boskovice, Slovákova 8. Nástupnickou organizací se stala ZŠ Boskovice, nám. 9. května 8. Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvuje 1308 žáků v 57 třídách. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu "Škola mnoha možností".

Termínový plán práce na školní rok 2016/2017


Termínový plán práce na školní rok 2016/2017
Akce školy 2016/2017 (formát pdf)  
Akce školy 2015/2016 (formát pdf)  
Akce školy 2014/2015 (formát pdf)  
Další vzdělávání pedagogických pracovníků září 2016 - červen 2017 (formát pdf)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků září 2015 - červen 2016 (formát pdf)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků srpen 2014 - červen 2015 (formát pdf)