Na naší budově je 21 kmenových tříd. Celkem navštěvuje budovu 485 žáků. Na prvním stupni 263 žáků a na druhém 222 žáků. Máme učebnu výpočetní techniky, pracovnu fyziky a chemie, učebnu školních dílen, učebnu v přírodě na školní zahradě.


ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE - PRACOVIŠTĚ NÁM. 9. KVĚTNA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017     formát pdf

Historie školy:     formát pdf

Projekty a programy