Na naší budově je 21 kmenových tříd. Celkem navštěvuje budovu 488 žáků. Na prvním stupni 278 žáků a na druhém 210 žáků. Máme učebnu výpočetní techniky, pracovnu fyziky a chemie, učebnu školních dílen, učebnu v přírodě na školní zahradě.


ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE - PRACOVIŠTĚ NÁM. 9. KVĚTNA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018     formát pdf

Historie školy:     formát pdf

Projekty a programy