Dokumenty školy

Manuál k provozu škol ve šk. roce 2020/2021  
Inspekční zpráva – listopad 2018  295 kB
Koncepce rozvoje školy od 1. 1. 2019  348 kB
Pojistná událost (úrazy žáků od 1. 9. 2017) – manuál pro rodiče a formuláře
Dotazník č. 1 (finanční náhrada) Dotazník č. 2(trvalé následky)
Manuál pro rodičeŽádost rodičů o náhradu újmy na zdraví
Informační leták „Učebna v přírodě“ – červen 2016 (formát pdf)
Inspekční zpráva - únor 2016 (formát pdf)
Školní vzdělávací program Škola mnoha možností pro školní rok 2020/2021 (formát pdf)  4626 kB
Školní řád v platném znění od 1.9.2020(formát pdf)  406 kB
Poruchy chování - informace pro rodiče(formát pdf)  283 kB
Specifické poruchy učení - SPU(formát pdf)  257 kB
Provozní řád (formát pdf)  50 kB
Školský zákon (formát pdf)  845 kB
Vyhláška o základním vzdělávání (formát pdf)  184 kB
Vyhláška o zájmovém vzdělávání (formát pdf)  123 kB
Svobodný přístup k i nformacím  151 kB
Příloha směrnice o ochraně osobních údajů - informace pro veřejnost  81 kB
Výroční zpráva 2018/2019 (formát pdf)  3580 kB
Výroční zpráva 2017/2018 (formát pdf)  2873 kB