Adresa školy:  
Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
nám. 9. května 8
680 01  Boskovice
IČO: 62072757
     
Jméno: Telefon: Email:
RNDr. Vladimír Ochmanský (ředitel školy) 516802350 zs@boskovice.cz
Mgr. Dagmar Oujezská (statutární zástupce
ředitele školy)
516802299 dagmar.oujezska@zsbce.cz
Ing. Michal Černohorský (pověřenec pro ochranu osobních údajů) 516488692 michal.cernohorsky@boskovice.cz
     
odloučené pracoviště: nám. 9. května
     
Adresa: Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
nám. 9. května 8
680 01  Boskovice
     
Jméno: Telefon: Email:
Kancelář školy - Hana Zachovalová 516802291 hana.zachovalova@zsbce.cz
Olga Malachová (mzdová účetní) 516802302 olga.malachova@zsbce.cz
Sborovna 1. stupeň 516802297 ------------
Sborovna 2. stupeň 516802303 ------------
Mgr.Martin Staněk (zástupce ředitele školy) 516802290 martin.stanek@zsbce.cz
Pavlína Paděrová
(vedoucí školního stravování)
516802298 vedouci.stravovani@zsbce.cz
Mgr. Marcela Kramlová (výchovný poradce) 516802293 marcela.kramlova@zsbce.cz
Vlastimil Juřek (školník) 516802300 ------------
Mgr. Aleš Ryšavý (ICT koordinátor) 516802307 ales.rysavy@zsbce.cz
Mgr. Gabriela Staňková (metodik prevence) ------------ gabriela.stankova@zsbce.cz
Jarmila Buchtová ------------ jarmila.buchtova@zsbce.cz
Mgr. Magda Báčová ------------ magda.bacova@zsbce.cz
Mgr. Zita Bednářová ------------ zita.bednarova@zsbce.cz
Mgr. Jana Formánková (EVVO koordinátorka) 516802295 jana.formankova@zsbce.cz
Mgr. Eva Jakubů 516802303 eva.jakubu@zsbce.cz
Mgr. Ludmila Huvarová ------------ ludmila.huvarova@zsbce.cz
Mgr. Ilona Dokoupilová ------------ ilona.dokoupilova@zsbce.cz 
Mgr. Markéta Kánská ------------ marketa.kanska@zsbce.cz
PaedDr. Eva Klimešová ------------ eva.klimesova@zsbce.cz
Svatava Klimková ------------ svatava.klimkova@zsbce.cz
Mgr. Dana Krejčířová (pověřená vychovatelka) ------------ dana.krejcirova@zsbce.cz
Mgr. Ivona Pouličková  ------------ ivona.poulickova@zsbce.cz
Mgr. Eva Liznová 516802307 eva.liznova@zsbce.cz
Mgr. Jana Marková ------------ jana.markova@zsbce.cz
Mgr. Věra Nádvorníková ------------ vera.nadvornikova@zsbce.cz
Mgr. Šárka Neužilová ------------ sarka.neuzilova@zsbce.cz
Mgr. Markéta Pospišilíková  ------------ marketa.pospisilikova@zsbce.cz
Mgr. Dana Slezáková ------------ dana.slezakova@zsbce.cz
Mgr. Lucie Slouková (VŠD) ------------ lucie.sloukova@zsbce.cz
Mgr. Anna Součková ------------ anna.souckova@zsbce.cz
Simona Svobodová (VŠD) ------------ simona.svobodova@zsbce.cz
Daniela Stejskalová (VŠD) ------------ daniela.stejskalova@zsbce.cz
Renata Koudelková (VŠD + AP) ------------ renata.koudelkova@zsbce.cz
Mgr. Lucie Trnečková (AP) ------------ lucie.trneckova@zsbce.cz
Šárka Borková (AP) ------------ sarka.borkova@zsbce.cz
Kateřina Pospiechová (AP) ------------ katerina.pospiechova@zsbce.cz
Zuzana Opatřilová (AP) ------------ zuzana.opatrilova@zsbce.cz
Jesika Skoumalová (AP) ------------ jesika.skoumalova@zsbce.cz
Mgr. Jana Svobodová 516802295 jana.svobodova@zsbce.cz
Mgr. Jana Šafránková ------------ jana.safrankova@zsbce.cz
Mgr. Šárka Šulcová ------------ sarka.sulcova@zsbce.cz
Mgr. Petra Rejdová ------------ petra.rejdova@zsbce.cz
Mgr. Hana Staňková ------------ hana.stankova@zsbce.cz
Mgr. Monika Wilderová ------------ monika.wilderova@zsbce.cz
     
odloučené pracoviště: Sušilova 28
     
Adresa: Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
Sušilova 28
680 01  Boskovice
     
Jméno: Telefon: Email:
Kancelář školy - Marie Dvořáčková
(účetní)
516802340 dvorackova.zs2@centrum.cz
Věra Lepková (účetní) 516802343 lepkova.zs2@centrum.cz
Sborovna 516802354 ------------
Mgr. Zdeněk Žáček (zástupce ředitele,
metodik prevence)
516802355 zacek.zs2@centrum.cz
Michaela Doleželová
(vedoucí školního stravování)
516802341 dolezelova.zs2@centrum.cz
Mgr. Zdeněk Oldřich (výchovný poradce) 516802342 oldrich.zs2@centrum.cz
RNDr. Pavel Nymburský (ICT koordinátor) 516802353 nymbursky.zs2@centrum.cz
Mgr. Jaroslava Nahodilová  ------------ nahodilova.zs2@centrum.cz
Mgr. Jan Bohatec 516802351 bohatec.zs2@centrum.cz
Tomáš Bureš (školník) ------------ bures.zs2@centrum.cz
Mgr. Jana Čermáková  ------------  cermakova.zs2@centrum.cz
Mgr. Ludmila Grenarová ------------ grenarova.zs2@centrum.cz
Zlatuše Greplová (AP + vychovatelka ŠD) ------------ greplova.zs2@centrum.cz
Michaela Korcová (asistentka pedagoga) ------------ korcova.zs2@centrum.cz
Mgr. Klára Vondálová ------------ vondalova.zs2@centrum.cz
Mgr. Hedvika Holková ------------ holkova.zs2@centrum.cz
Mgr. Eva Klevetová ------------ klevetova.zs2@centrum.cz
Mgr. Kateřina Kolářová ------------ kolarova.zs2@centrum.cz
Mgr. Petra Švábenská ------------ svabenska.zs2@centrum.cz
Mgr. Veronika Hošková  ------------  hoskova.zs2@centrum.cz
Mgr. Monika Havlíčková (pověřená vychovatelka) 516802344 malmon@centrum.cz
Mgr. Jarmila Kotrhonzová ------------ kotrhonzova.zs2@centrum.cz
Mgr. Libuše Křivinková 516802349 krivinkova.zs2@centrum.cz
Mgr. Martina Kubová  ------------  kubova.zs2@centrum.cz
Mgr. Pavlína Palánová (EVVO koordinátorka) 516802347 palanova.zs2@centrum.cz
Leoš Pouliček ------------ poulicek.zs2@centrum.cz
RNDr. Alena Procházková ------------ prochazkova.zs2@centrum.cz
Monika Učňová (AP + vychovatelka ŠD) ------------ ucnova.zs2@centrum.cz
Jana Přibylová (AP + vychovatelka ŠD) ------------ pribylova.zs2@centrum.cz
Mgr. Eva Skotáková ------------ skotakova.zs2@centrum.cz
Mgr. Ludmila Slámová 516802354 slamova.zs2@centrum.cz
Mgr. Lenka Tesařová ------------ tesarova.zs2@centrum.cz
     
odloučené pracoviště: Slovákova 8
     
Adresa: Základní škola Boskovice, příspěvková organizace
Slovákova 8
680 01  Boskovice
     
Jméno: Telefon: Email:
Kancelář školy - Věra Brücknerová
(účetní)
516802320 zs3@boskovice.cz
Mgr. Blanka Bohatcová (zástupce ředitele) 516802322 b.bohatcova@centrum.cz
PhDr. Dana Fidlerová 516802332 fidlerovadana@seznam.cz
Mgr. Jana Čániová 516802328 jana.caniova@seznam.cz
Martina Kostíková (vedoucí školního stravování) 516802324 kostikova.zs3@centrum.cz
Mgr. Alena Dvořáčková (EVVO koordinátorka) 516802328 ala.dvorackova@seznam.cz
Mgr. Marcela Papoušková ------------ macek.dvorak@gmail.com
Mgr. Markéta Dvořáková 516802336 dvorak.marketa@seznam.cz
Mgr. Michal Gebel (EVVO koordinátor) 516802331 michalgebel@seznam.cz
Mgr. Michaela Zahálková 516802326 messalino@seznam.cz
Mgr. Ivana Halouzková 516802336 ivanahalouzkova@seznam.cz
Pavlína Henzlová  516802330 pavlina.henzlova@seznam.cz
Mgr. Marie Švancarová  ------------ svancarova193@seznam.cz
Mgr. Světlana Hrdličková (ICT koordinátor, metodik prevence) 516802331 svetlanahrdlickova@seznam.cz
Vít Janíček (školník) 516802329 vitajanicek@seznam.cz
Gabriela Klevetová 516802330 gabiklevetova@seznam.cz
RNDr. Vladimír Klimek 516802323 v.klimek@seznam.cz
Mgr. Hana Klosová 516802336 hanklos@seznam.cz
Mgr. Anna Kocmanová ------------ kocmanova-anicka@volny.cz
Mgr. Pavla Kotoučková ------------ pavla.kotouckova@email.cz
Alena Koutná (pověřená vychovatelka) 516802330 ali.koutna@seznam.cz
Mgr. Michaela Kovářová 516802326 martinkova.mi@post.cz
Mgr. Leona Macková 516802332 macleo@seznam.cz
Mgr. Petr Ondruch 516802331 ondruch.petr@seznam.cz
Kristýna Hrdá (vychovatelka ŠD)  ------------ kristynahrda@seznam.cz
Bc. Kateřina Čeřovská (vychovatelka ŠD)  ------------ k.cerovska@gmail.com
Mgr. Alena Sedláková 516802327 sedlakova.a@atlas.cz
Mgr. Alena Svobodová (výchovný poradce) 516802321 alenasvobodova30@gmail.com
PaedDr. Jana Svobodová ------------ svojana.jana@seznam.cz
Mgr. Danuše Šamšulová ------------ dana_samsulova@centrum.cz
PaedDr. Eva Tichá 516802326 evaticha@tiscali.cz
Mgr. Miroslava Vávrová 516802328 vavrovazs3@seznam.cz
Mgr. Pavlína Vítková ------------ pavlina.vitkova.zs3@seznam.cz