Výchovný poradce

Mgr. Světlana Hrdličková
Telefon: 516 802 331

Email: svetlana.hrdlickova@zsbce.cz
Hodiny pro žáky a veřejnost:
Pondělí: 8:00 - 10:00
Středa: 8:00 - 10:00
(Před vyučováním a v odpoledních hodinách dle individuální domluvy)