Školní parlament


Školní parlament pracuje na naší budově od roku 2010. Pravidelně se schází zvolení zástupci z jednotlivých tříd 5. až 9. roč., aby diskutovali o záležitostech týkajících se naší školy, osvojovali si principy demokracie a učili se nebýt lhostejní k věcem a lidem kolem nás. Od roku 2019 ŠP vede paní učitelka Pavla Kotoučková. Ta se rozhodla v posledních letech směřovat aktivity ŠP zejména na pořádání celoškolních akcí, které mají připomínat státní svátky, významné události a dny, ale také podporuje setkávání žáků a pracovníků školy na společných shromážděních. Škola díky těmto akcím ožívá a stává se místem pro přátelské a vstřícné prostředí.

Zástupci školního parlamentu pro rok 2023–2024Akce školního parlamentu 2023/2024
Akce školního parlamentu 2022/2023
Akce školního parlamentu 2021/2022