Environmentální program


Od 1. února 2009 je škola zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci tohoto programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat staré baterie a drobné elektrozařízení do kontejnerů ve škole.


Již několik let jsme zařazeni do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V.


Spolek rodičů a dětí "Zelená Boskovice" je od 2. 6. 2023 adoptivním rodičem Puštíka bělavého

- Environmentální program
- Roční realizační plán: školní rok 2023 - 2024, pracoviště nám. 9. května