Výchovný poradce

Mgr. Světlana Hrdličková
Telefon: 516 802 331
Email: svetlana.hrdlickova@zsbce.cz
 
Hodiny pro žáky a veřejnost:
Úterý: 9:00 - 10:00
Čtvrtek: 10:00 - 11:00
(Před vyučováním a v odpoledních hodinách dle individuální domluvy)