Výchovný poradce

Mgr. Alena Svobodová
Telefon: 516 802 321
Email: alena.svobodova@zsbce.cz
 
Hodiny pro žáky a veřejnost:
Čtvrtek: 12:00 - 13:30
Informace oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Úřadu práce Blansko  více
Atlas škol  více
Informace výchovného poradce k přijímacímu řízení ve školním roce 2018/2019  více