Výchovný poradce

Mgr. Alena Svobodová
Telefon: 516 802 321
Email: alenasvobodova30@gmail.com
 
Hodiny pro žáky a veřejnost:
Pondělí: 13:00 - 14:00
Středa: 13:00 - 14:30
Pátek: 8:00 - 8:45
Informace o Zápisovém lístku ke vzdělávání ve SŠ (konzervatoři)  více
Informace k přijímacímu řízení  více