Školní parlament

Jak prosadit vlastní názor ve společnosti, jak respektovat demokracii a vystupovat jako individualita, jak se nebát jednat ve jménu ostatních, jak získat důvěru kolektivu, jakou motivaci potřebuje člověk, aby si troufl být zvolen jako zástupce ostatních, jak zkusit být aktivnější ve směru svých přání, jak se naučit být bytostí, které nejsou lhostejné hodnoty, jako je svoboda, odvaha, cílevědomost, upřímnost a třeba také víra v sebe nebo samozřejmě i v ostatní.
Tyto a jiné podobné zajímavosti ze života běžného člověka v občanské společnosti je určitě dobré si vyzkoušet ve školním prostředí. U dětí k této sociální zkušenosti jistě v mnoha ohledech přispívá už sama školní výuka.

Školní parlament by vždy být místem, které pomáhá spoluvytvářet milé, přátelské a vstřícné prostředí směrem ke všem aktivitám, které se školy týkají. Je zároveň institucí, kde se děti, žáci naší školy, mohou učit otevřeně komunikovat o všem, co se jen školní docházky může týkat. Jedná se především o podporu projektů, řešení individuálních, třídních nebo někdy i celoškolních komplikací, nových nápadů nebo zajímavých cílů. Věříme, že Školní parlament je jednou z dalších možností, jak podpořit aktivitu našich dětí a za laskavého přispění učitelů a vedení školy a realizovat tak jeden ze základních předpokladů vzdělání a tím je skutečný zájem o sebevzdělávání.

Plán práce bude vycházet z podnětů a nápadů žáků, které budou dále tlumočit na schůzkách ŠP zástupci jednotlivých tříd.

V Boskovicích 1. 9. 2020
 
 
 
Archiv 2018 - 2020  více
Archiv 2017  více