Recitační soutěž na 2. stupni

      Dne 14. března se sešli žáci 2. stupně na tradiční recitační soutěži, kterou uspořádaly paní učitelky z komise českého jazyka. Byli rozděleni do dvou kategorií: 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Do poroty zasedli pozvaní hosté, kteří mají k češtině i přednesu blízký vztah. Byla mezi nimi bývalá zástupkyně ZŠ Slovákova Vlasta Pulcová, z knihovny k nám zavítala Miroslava Jurdičová, z VASS Hybešova paní knihovnice Simona Jedličková a pedagožka Zdeňka Dvořáčková a ze SPgŠ pedagožky Magdalena Marková a Jarmila Přikrylová.
     Celou akcí provázela paní učitelka Ivana Halouzková, která všechny soutěžící i publikum přivítala citátem J. V. Sládka. Poté už patřilo slovo našim dětem. Slyšeli jsme mnoho krásných literárních kousků, u mladších dětí především z poezie, starší tentokrát sáhli po próze. Porota měla opět nelehký úkol, ale nakonec se na prvních třech místech v každé kategorii usnesla následovně:
1. kategorie:
1. místo: Lajla Kubenová, 6. E
2. místo: Tereza Smutná, 7. F
3. místo: Eliška Štefaňáková, 6. F


2. kategorie:
1. místo: Tereza Fučíková, 8. E
2. místo: Sára Čížková, 8. F
3. místo: Jana Chladilová, 9. E

     Své mohli říci i diváci. Ti určili, že cenu diváků získá Vendula Vavrincová z 8. E. Součástí této kulturní akce byla také výstava Literární masakr.
     Celé odpoledne bylo velmi vydařené. Jsme rádi, že se stále najde mnoho dětí, které se přednesu nebojí a věnují mu nejen volný čas, ale také své srdce.
Mgr. Pavla Kotoučková