Deváťáci pasováni na absolventy 2020


   Dne 14. ledna 2020 proběhlo na ZŠ Slovákova pasování deváťáků na absolventy 2020. V odpoledních hodinách se sešli rodiče, žáci, učitelé i vedení školy, aby společně prožili tyto slavnostní chvíle. Po úvodním programu se třídní učitelka Pavla Kotoučková chopila samotného pasování a každý z přítomných žáků od ní dostal krásnou šerpu. Společně jsme se ještě pobavili u závěrečné prezentace, která nám připomněla mnohé okamžiky celé školní docházky. Poté již nastala neformální část programu, na niž bylo přichystáno malé občerstvení pro všechny přítomné.
   Všem deváťákům přejeme mnoho štěstí a sil do nadcházejících měsíců, aby se dostali na své vysněné střední školy.

Za všechny TU Pavla Kotoučková