Beseda s pamětnicí


   Dne 19. 11. 2019 jsme na ZŠ Slovákova přivítali PhDr. Helenu Janíkovou, pamětnici dob minulých. Pro žáky 8. a 9. ročníků si paní učitelka Kotoučková naplánovala v rámci projektu k 30. výročí sametové revoluce besedu na téma „Příběhy bezpráví“ a paní Janíková byla naším čestným hostem.
   A protože také děti během podzimních dnů bádaly mezi svými příbuznými, přáteli a sousedy, aby našly příběh člověka, který zažil revoluční rok 1989 a podělil se s nimi o cenné vzpomínky, využili jsme na úvod společného povídání také těchto příběhů. Vybraní žáci své příběhy přečetli a paní Janíková na ně navázala příběhem své rodiny.
   Kdo zná paní Helenu, jistě ví, že je výbornou vypravěčkou. Své povídání doplnila také množstvím dobových fotografií a knih. Jsme hrdí, že jsme teprve třetí v pořadí, s kým se náš host podělil o rodinný příběh plný bezpráví, strachu a bolesti. Dotazů v závěru besedy nebylo mnoho. Většina z nás se spíše ponořila do vlastních úvah a myšlenek… Řečeno bylo vlastně vše již příběhu. Své emoce mohli žáci vyjádřit vzkazem či slovem na vyvěšený plakát.
   Paní Janíková si za společné chvíle s námi vysloužila velký potlesk a samozřejmě i kytičku. I touto cestou jí ještě jednou ze srdce děkujeme a obdivujeme, že se s námi dokázala podělit o bolestné chvíle svého života. Přejeme jí mnoho krásných dní se svými blízkými.

Text a foto: Pavla Kotoučková