Jednou budeme volit i doopravdy…


   V rámci výchovy k občanství jsme si s žáky 6. F a G při ZŠ Boskovice, Slovákova zahráli na volby. Vybraní leadeři si sestavili svůj tým a společně si připravili mini volební kampaň, v níž nás seznámili se svým volebním programem. Jeho základ vznikl z příspěvků dětí z období distanční výuky, kdy se zabývaly naším městem a jeho okolím a navrhovaly rozličné opravy, úpravy a modernizaci města. Ze všech těchto příspěvků se vyučující podařilo předpřipravit 5 stran tematicky zaměřených na jednu z oblastí: ekologie, pro rodiny s dětmi, sportovní, kulturní a pro moderní Boskovice. Vylosované téma pak žáci ve skupině museli ještě dotvořit dle svých dalších nápadů přímo v hodině, a tak vznikl volební program, jímž se následně snažili nalákat své voliče. V jedné z kampaní dokonce zazněl rap!
   Poté si všichni voliči převzali své volební lístky a zatrhli dvě strany dle svých preferencí. Lístek po prokázání se občanským průkazem jako výsledkem minulého domácího úkolu vhodili do pečlivě :D zapečetěné volební urny umístěné pod velkým státním znakem, abychom dali zadost také právním okolnostem voleb. Volby byly samozřejmě všeobecné, rovné, přímé, tajné a svobodné. A protože žádná strana nezískala v prvním kole nadpoloviční většinu, konalo se také kolo druhé. V něm jednoznačně zvítězila v obou třídách strana „Zelených pro Boskovice“.
   Kéž by tedy tato volba vedla naše mladé občany k tomu, aby čisté životní prostředí kolem sebe nejen vyhledávali, ale také aktivně udržovali.
   Je pěkné být zpět ve škole!

Mgr. Pavla Kotoučková

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 06a.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 17a.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg