Vánoční hra o poklad


   V pondělí 13. prosince jsme na ZŠ Slovákova odstartovali vánoční hru o poklad. Děti 7. FG plnily po celý týden úkoly v matematice, literatuře, mluvnici a Vko. Správně spočítané příklady v matematice jim určily nejen partnera do dvojice, ale také číslo strany některých ze slovníků a beletristických knih. V literatuře se tedy jednotlivé dvojice začetly do ukázky z vybrané knížky a snažily se najít odpovědi k zadaným úkolům a otázkám pečlivou prací s textem. Ač každá dvojice pracovala s jinou knihou, pro všechny bylo společné téma – odlišnosti lidí ve společnosti. V mluvnici si děti zopakovaly práci se slovníky, hledaly vybraná hesla a k nim vypisovaly odpovědi na zadané úkoly. Mimo jiné si sedmáci také rozšířili svou slovní zásobu o několik slov cizího původu a ta pak ještě využili při hledání aktuality do Výchovy k občanství, aby tato slova vnímali také v kontextu nějaké informace.
   Za vhodně splněné úkoly žáci postupně dostávali souřadnice, které je v úterý 21. 12. dovedly až k dohledání správného písmenka do závěrečného hesla k pokladu.
   Příprava takových hodin je poměrně náročná, ale jste-li pak účastníky hodin, kdy zúčastněné děti pracují s velkým zapálením, respektují daná pravidla, neruší se navzájem, spolupracují, pomáhají si a vlastně hodiny prožívají s pocitem, že ani nejde o učení, nelitujete jediné minuty z přípravy. Také proto společnými silami děti po týdnu zaslouženě „odemkly" truhlici s pokladem.

Mgr. Pavla Kotoučková, učitelka Čj a Vko, Slovákova

IMG_20211213_101443.jpg IMG_20211213_101522.jpg IMG_20211214_091431.jpg IMG_20211214_091438.jpg IMG_20211214_091452.jpg IMG_20211214_091459.jpg IMG_20211214_091506.jpg IMG_20211214_091513.jpg IMG_20211214_102136.jpg IMG_20211214_102202.jpg IMG_20211214_102206.jpg IMG_20211214_102213.jpg IMG_20211214_102221.jpg IMG_20211214_102227.jpg IMG_20211214_102230.jpg IMG_20211215_081131.jpg IMG_20211215_081135.jpg IMG_20211215_081639.jpg IMG_20211215_090405.jpg IMG_20211215_101121.jpg IMG_20211215_101140.jpg IMG_20211215_101153.jpg IMG_20211215_101206.jpg IMG_20211221_105636.jpg IMG_20211221_105648.jpg IMG_20211221_113116.jpg IMG_20211221_113800.jpg IMG_20211221_113908.jpg IMG_20211221_113915.jpg