Na Slovákově proběhl další projekt


   Na přelomu září a října se žáci 7. ročníku na ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova zabývali projektovou výukou na téma „Náš životní styl – odpady“. Ekologické téma lze využít v podstatě v jakémkoli předmětu. V češtině žáci prohlubovali čtenářskou gramotnost při práci s ekologicky zaměřeným textem. Nejprve jsme zjistili, jaké vědomosti o ekologii již žáci kolem 12 let mají, a pak už získávali informace nejen z textů, ale také z videí. Zda a jak informacím rozumí, si pak vyzkoušeli v rolích učitelů, kdy sestavili krátký test pro svého náhodně vybraného spolužáka. Důležité bylo nejen mít vědomosti, ale také umět položit smysluplně otázku. Každý pak vyplnil jeden z testů a autor po opravení spolužáka ohodnotil – někdo tradiční známkou, jiný slovně, pochvalou nebo i body.
   Dalším krokem bylo sestavení ankety a její realizace. Na náměstí v Boskovicích jste proto mohli potkat na přelomu září a října děti hledající své respondenty. Všem se podařilo překonat sebe sama a zastavit neznámého kolemjdoucího, kterého slušně oslovili a položili mu 6 otázek. Jako malou pozornost a také drobnou osvětu pak každý z dotázaných dostal od dětí malou kartičku, v níž našel správné odpovědi i poděkování.
   V pátek 1. 10. se uskutečnilo ve škole závěrečné celodenní shrnutí projektu a žáci se ekologické problematiky dotkli ve většině předmětů tohoto dne. Do školy za námi přišel jeden z majitelů regionální firmy Bamatech, aby dětem více zasvěceně popovídal o plastech a jejich recyklaci, ukázal různé typy granulátů, do nichž se plasty zrecyklují před dalším zpracováním, a předvedl také několik pokusů s vodou a ohněm, při nichž žáci názorně viděli, jak plasty reagují. Požádal děti o sběr použitých zubních kartáčků, protože tato firma se mimo jiné zabývá možností jejich recyklace. Uvidíme, zda si jednou řekneme, že jsme stáli u zrodu nové technologie.
   V říjnu nás ještě čeká interaktivní prohlídka brněnské spalovny Sako, kdy si děti budou moci spalovnu prohlédnout pomocí internetového propojení mezi školou a spalovnou a budou moci také klást otázky přichystaným pracovníkům na jednotlivých úsecích spalovny.

Pavla Kotoučková, učitelka ZŠ Boskovice, Slovákova

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 08a.jpg 09.jpg 09a.jpg 10.jpg 10a.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg