V literatuře jsme bojovali o poklad


   V letošním školním roce pracují 7. F a G v hodinách češtiny více interaktivně. Zaměřujeme se především na kompetenci spolupracovat a kriticky hodnotit informace, které se k nám dostávají, protože k tomu nás vede i doba, v níž žijeme, a změny, kterým denně čelíme.
   V hodinách slohu se nyní noříme do „tajů“ mediální výchovy, kde to bez kritického myšlení opravdu nejde. No a v hodině literatury si sedmáci zahráli svou první Hru o poklad.
   Paní učitelka Kotoučková připravila tuto hru tak, aby žáci spolupracovali ve dvojicích a s postupným plněním úkolů se posouvali blíže cíli. Nejprve musely jednotlivé dvojice vyplnit křížovku, v níž se skrývaly pojmy z mluvnice, literatury i slohu. Děti si připomněly jednotlivé pojmy a ve většině případů zjistily, že si mnohé opravdu pamatují a umí aplikovat. Tajenkou se jim stal jeden ze známých autorů pohádek, jehož kniha pak čekala na dvojice na připraveném stanovišti ve školní knihovně.
   K četbě vybrané ukázky se vztahovaly další úkoly rozličného češtinářského charakteru. Žáci např. určovali podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, vypisovali přídavná jména ve 3. stupni, museli najít první tři přídavná jména tvrdá, vysvětlovali souvislosti vyplývající z textů, hledali přirovnání, podstatná jména vlastní, vyjmenovaná slova a další. Pokud ve svých odpovědích měli chybu, k textu se vrátili a chybu se snažili opravit. Některé dvojice se musely k textům vracet opakovaně, ale všichni bojovali jako lvi. Za zcela správné odpovědi totiž každá dvojice získala indicii, kterou napsala na tabuli. Z deseti indicií se každé třídě podařilo získat šest. Z nich pak společnými silami sestavili heslo k pokladu, které bylo zapečetěno v obálce.
   Vybraný žák obálku otevřel a zjistil, zda heslo odpovídá tomu psanému. V obou třídách se podařilo kolektivními silami heslo správně objevit a otevřít krabičku s pokladem. Odměnou pro vyučující byl závěrečný výbuch radosti i zpětná odezva od dětí, že by takto chtěly pracovat častěji. Díky hře děti pochopily, jak je spolupráce důležitá a že někdy je potřeba překonat počáteční neúspěch, vystoupit ze zóny komfortu a prostě za něco bojovat. Zjistily také, že každý může přispět byť drobností do celkového výsledku, a snad každý si uvědomil, že nic se nemá vzdávat předčasně.
   Příští bojovka už se chystá na prosinec a zapojena nebude jen čeština. Hra bude náročnější, bude se prolínat napříč několika předměty, a tím pádem také úkolů bude více a plnit je budou žáci delší dobu. Nicméně poklad bude opravdu stát zato!

Mgr. Pavla Kotoučková, vyučující Čj

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg