200 let od narození K. H. Borovského


   Dne 31. října 2021 jsme si připomněli 200 let od narození českého spisovatele, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského.
   Na tohoto velikána jsme zavzpomínali také v hodinách literatury na ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova se 7. FG a v semináři českého jazyka v 9. FG. Nejprve jsme se zamysleli nad citátem, který – jak se zdá – je platný v každé době: „Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet, nebo chválit.“ Právě pro tuto svou radikálnost a kritičnost však byl Havlíček během života stíhán, a dokonce i tajně v noci zatčen a odvezen do vyhnanství.
   Poté si žáci přečetli několik informací o Havlíčkově životě a nakonec nás kroky dovedly k pohádce. Král Lávra, jedno z nejznámějších děl KHB, vzniklo na motivy známé irské pohádky o králi s oslíma ušima. Pohádku z pera Borovského jsme si poslechli v přednesu Ladislava Mrkvičky a snažili se porozumět tomuto zveršovanému podání. Poté jsme pohovořili společně o pocitech, jako jsou strach, mateřská láska, udržení tajemství, zodpovědnost, předsudky apod. Zastavili jsme se také u ilustrací, které knihu doprovází. Slavným ilustrátorem byl totiž sám Josef Lada, jehož typické malebné obrázky jsou známy snad všem Čechům a které si sedmáci mohli i vymalovat.
   A protože je Karel Havlíček Borovský v našich dějinách zapsán i jako tvůrce epigramů (tedy krátkých satirických básní, jimiž ostře kritizoval soudobé nešvary), vyluštili jsme nakonec dva z nich, které ovšem byly „začarovány“ do šifry.
   Výsledné výstupy tvoří výstavu v prostoru před školní jídelnou, kde si mohou všichni žáci připomenout ještě jednou velikána české literatury 19. století.

Pavla Kotoučková, učitelka Čj, pracoviště Slovákova

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg