Projektová výuka on-line aneb Hra na město


   V rámci výuky 6. ročníku se na jaře na ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova každoročně realizuje projekt Hra na město. Projekt je postaven na učivu výchovy k občanství, ale jako správný projekt se prolíná i dalšími předměty. V tomto roce nám tradiční zaměření projektové výuky s návštěvou MěÚ Boskovice překazila distanční výuka, ale i přesto jsme jej upravili tak, abychom jej s dětmi mohli zrealizovat.
   Nejprve jsme se zaměřili na památná místa a rodáky Boskovic. Děti se naučily pracovat s internetovou nástěnkou padlet a sem každý přispěl svým „detektivním“ úkolem o jednom z míst či rodáků formou krátkého příspěvku doplněného fotografií. Někteří žáci se neomezili jen na stažení fotografie, ale vyrazili sami do města a fotku pořídili vlastní. S příspěvky jsme následně pracovali na společné on-line hodině, vyhledávali jsme, která z památek je nejstarší, kdo z vybraných rodáků je nejdříve narozený, které ulice se v Boskovicích jmenují po našich rodácích, jaká povolání naši rodáci vykonávali, hlasovali jsme o nejhezčí boskovické památce a bádali jsme také v historických fotografiích. Některá místa už bychom dnes ani nepoznali.
   Následně jsme se zaměřili na naše zastupitelstvo a práci na MěÚ Boskovice. Prohlédli jsme si tváře našich zastupitelů, vyhledali, kdo je starostou a kolik máme místostarostů, několika slovy jsme se zmínili také o městské radě, do níž patří i ředitel naší školy. Krátké zamyšlení jsme věnovali též symbolice kulatého stolu, u nějž se rada města schází na svých jednáních.
   Důležitou součástí projektového bádání byla také práce s aktuálním stavem města. Pořídili jsme seznam míst, která by si zasloužila opravu, úpravu nebo by některé lokality měly na přání žáků vzniknout. Tuto část jsme propojili se Dnem Země a v rámci opakování o psaní úředního dopisu jsme napsali fiktivní žádosti o zlepšení vybraného místa na jeden z odborů MěÚ.
   Češtinářsky jsme projekt doplnili také dalším historicky významným dokumentem – kronikou Boskovic. Díky tomu, že je již několik let převedena do elektronické podoby, jsme mohli nahlédnout také do ní a nechat se inspirovat pro tvorbu naší osobní kroniky roku 2020. Tento rok se jistě zapíše do povědomí všech žáků, neboť to byl rok více než zvláštní, překvapivý. Zde se mohla zapojit také výtvarná stránka věci, děti si své kroniky doplnily krásnými obrázky.
   Dvouměsíční projekt jsme na konci dubna zakončili individuální procházkou Boskovicemi a okolím, fotodokumentací poničených míst, tvorbou návrhů na úpravy, z nichž vznikly zajímavé třídní projektové knihy pro revitalizaci Boskovic a okolí.
   Jsem ráda, že i přes určitou nepřízeň doby si žáci s projektovou výukou velmi hezky poradili, a věřím, že se nyní na dění v Boskovicích i okolních vesnicích budou dívat s větším zaujetím a kritickým myšlením.

Za všechny Mgr. Pavla Kotoučková, učitelka Čj a Vko, ZŠ Slovákova

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 11.jpg 13.jpg IMG_20210429_121849_BURST001_COVER.jpg IMG_20210430_121754.jpg IMG_20210430_121807.jpg IMG_20210430_121813.jpg IMG_20210430_121834.jpg IMG_20210430_122027.jpg