Jak jsme nakupovali na blešáku


   Dění v Boskovicích pomalu začíná ožívat, a tak jsme i my podpořili v rámci hodiny češtiny bleší trh, který uspořádala 26. 5. Knihovna Boskovice. Protože nám počasí přálo, „bleší“ setkání mohlo proběhnout ve venkovních prostorech před knihovnou, což bylo jistě příjemné pro všechny přítomné. S velkým potěšením jsem se dívala, jak žáci devátého ročníku berou do rukou knihy, a dokonce si některé po zakoupení odnášejí s sebou. Co víc si může češtinářka přát!

Za všechny Mgr. Pavla Kotoučková, ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova

2.jfif 3.jfif 4.jfif 5a.jpg