Akce na pracovišti

Seminář tvůrčího psaní  více
Prezidentské volby nanečisto  více
Literárně-výtvarná soutěž  více
Školní parlament připravil filmové odpoledne  více
Děti navštívily balet  více
Mikuláš  více
Vánoční koncerty  více
Komiksová soutěž ADRA 2022  více
Jak jsme rozezpívali školu  více
Záložka do knih spojuje školy  více
Náš životní styl – odpady  více
Den v barvách republiky  více
Evropský den jazyků jako miniprojekt  více
Žáci ZŠ Slovákova se zapojili do projektu Voda a my  více
Žáci 6. G vytvořili jazykové deskové hry  více
UK poděkování  více
Hra na město v hodinách češtiny a výtvarné výchovy  více
Hra na město ve Vko a Inf  více
Mezinárodní den tance  více
Šesťáci opravili hmyzí domeček  více
Škola hrou na Slovákově  více
Boskovice prehistorické  více
Jak jsme rozzářili školu  více
Vánoční hra o poklad  více
200 let od narození K. H. Borovského  více
V literatuře jsme bojovali o poklad  více
Projekt Náš životní styl - odpady  více
Na Slovákově proběhl další projekt  více
Evropský den jazyků na Slovákově  více
Jednou budeme volit i doopravdy…  více
Jak jsme nakupovali na blešáku  více
A jsme zase ve škole…  více
Projektová výuka on-line aneb Hra na město  více
PODĚKOVÁNÍ BOSKOVICKÉ NEMOCNICI
V současné době mnoho z nás přemýšlí o životních prioritách a dochází k závěru, že zdraví je opravdu to nejcennější, co máme. Na stabilizaci společnosti se ve velké míře podílejí právě lidé pracující v oblasti zdravotnictví. Proto jsem považovala za důležité nějakým způsobem zaměřit naši pozornost na boskovickou nemocnici, všechny její zaměstnance a především pak ty, kteří dennodenně přicházejí do kontaktu s pacienty s onemocněním covid.

Naší snahou bylo zdravotníkům poděkovat, vyjádřit podporu a povzbudit je v nelehké situaci, v níž se dlouhodobě nacházejí. V této souvislosti jsem oslovila žáky základní školy (především druhého stupně) na ulici Slovákova, zda by se připojili k mé výzvě.

Výsledkem našeho snažení je prezentace sestavená z žákovských příspěvků - obrázků a vzkazů (v několika případech doplněná reakcemi rodičů). Velmi milá byla také odezva vedení nemocnice po obdržení našeho poděkování. Jsme rádi, že jsme mohli přispět v rámci našich možností k uskutečnění dobré věci.

Pavlína Vítková ZŠ Boskovice pracoviště Slovákova
 více
Jak jsme pekli on-line  více
Božena Němcová – 200 let od narození  více
Postav most  více
Krocení literární múzy  více
Deváťáci pasováni na absolventy 2020  více
30 let svobody  více
Beseda s pamětnicí  více
 
 
 
Archiv  více