Akce na pracovišti

Jak jsme rozezpívali školu  více
Záložka do knih spojuje školy  více
Náš životní styl – odpady  více
Den v barvách republiky  více
Evropský den jazyků jako miniprojekt  více
Žáci ZŠ Slovákova se zapojili do projektu Voda a my  více
Žáci 6. G vytvořili jazykové deskové hry  více
UK poděkování  více
Hra na město v hodinách češtiny a výtvarné výchovy  více
Hra na město ve Vko a Inf  více
Mezinárodní den tance  více
Šesťáci opravili hmyzí domeček  více
Škola hrou na Slovákově  více
Boskovice prehistorické  více
Jak jsme rozzářili školu  více
Vánoční hra o poklad  více
200 let od narození K. H. Borovského  více
V literatuře jsme bojovali o poklad  více
Projekt Náš životní styl - odpady  více
Na Slovákově proběhl další projekt  více
Evropský den jazyků na Slovákově  více
Jednou budeme volit i doopravdy…  více
Jak jsme nakupovali na blešáku  více
A jsme zase ve škole…  více
Projektová výuka on-line aneb Hra na město  více
PODĚKOVÁNÍ BOSKOVICKÉ NEMOCNICI
V současné době mnoho z nás přemýšlí o životních prioritách a dochází k závěru, že zdraví je opravdu to nejcennější, co máme. Na stabilizaci společnosti se ve velké míře podílejí právě lidé pracující v oblasti zdravotnictví. Proto jsem považovala za důležité nějakým způsobem zaměřit naši pozornost na boskovickou nemocnici, všechny její zaměstnance a především pak ty, kteří dennodenně přicházejí do kontaktu s pacienty s onemocněním covid.

Naší snahou bylo zdravotníkům poděkovat, vyjádřit podporu a povzbudit je v nelehké situaci, v níž se dlouhodobě nacházejí. V této souvislosti jsem oslovila žáky základní školy (především druhého stupně) na ulici Slovákova, zda by se připojili k mé výzvě.

Výsledkem našeho snažení je prezentace sestavená z žákovských příspěvků - obrázků a vzkazů (v několika případech doplněná reakcemi rodičů). Velmi milá byla také odezva vedení nemocnice po obdržení našeho poděkování. Jsme rádi, že jsme mohli přispět v rámci našich možností k uskutečnění dobré věci.

Pavlína Vítková ZŠ Boskovice pracoviště Slovákova
 více
Jak jsme pekli on-line  více
Božena Němcová – 200 let od narození  více
Postav most  více
Krocení literární múzy  více
Deváťáci pasováni na absolventy 2020  více
30 let svobody  více
Beseda s pamětnicí  více
 
 
 
Archiv  více