Akce na pracovišti

Jednou budeme volit i doopravdy…  více
Jak jsme nakupovali na blešáku  více
A jsme zase ve škole…  více
Projektová výuka on-line aneb Hra na město  více
PODĚKOVÁNÍ BOSKOVICKÉ NEMOCNICI
V současné době mnoho z nás přemýšlí o životních prioritách a dochází k závěru, že zdraví je opravdu to nejcennější, co máme. Na stabilizaci společnosti se ve velké míře podílejí právě lidé pracující v oblasti zdravotnictví. Proto jsem považovala za důležité nějakým způsobem zaměřit naši pozornost na boskovickou nemocnici, všechny její zaměstnance a především pak ty, kteří dennodenně přicházejí do kontaktu s pacienty s onemocněním covid.

Naší snahou bylo zdravotníkům poděkovat, vyjádřit podporu a povzbudit je v nelehké situaci, v níž se dlouhodobě nacházejí. V této souvislosti jsem oslovila žáky základní školy (především druhého stupně) na ulici Slovákova, zda by se připojili k mé výzvě.

Výsledkem našeho snažení je prezentace sestavená z žákovských příspěvků - obrázků a vzkazů (v několika případech doplněná reakcemi rodičů). Velmi milá byla také odezva vedení nemocnice po obdržení našeho poděkování. Jsme rádi, že jsme mohli přispět v rámci našich možností k uskutečnění dobré věci.

Pavlína Vítková ZŠ Boskovice pracoviště Slovákova
 více
Jak jsme pekli on-line  více
Božena Němcová – 200 let od narození  více
Postav most  více
Krocení literární múzy  více
Deváťáci pasováni na absolventy 2020  více
30 let svobody  více
Beseda s pamětnicí  více
 
 
 
Archiv  více