Informace pro rodiče

Vážení rodiče!
Ve dnech 19. - 21. 10. 2020 se v naší školní družině vybírá školné za pobyt Vašeho dítěte ve ŠD v měsících září - prosinec 2020. Částka činí 600 Kč (4 x 150 Kč) u nových dětí a 300.-Kč u starších dětí, kde byla úplata částečně převedena z minula.. Úplatu uhraďte včas v uvedeném termínu u paní vychovatelky ve vašem oddělení, vstup do ŠD POUZE V ROUŠCE !!
Děkujeme
Vážení rodiče!
Ve dnech 10. - 12. 2. 2020 se v naší školní družině vybírá školné za pobyt Vašeho dítěte ve ŠD v měsících leden - červen 2020. Částka činí 900 Kč (6 x 150 Kč). Školné uhraďte včas v uvedeném termínu u paní vychovatelce ve vašem oddělení.
Děkujeme
Vážení rodiče!
Ve dnech 14. - 16. 10. 2019 se v naší školní družině vybírá školné za pobyt Vašeho dítěte ve ŠD v měsících září - prosinec 2019. Částka činí 600 Kč (4 x 150 Kč). Školné uhraďte včas v uvedeném termínu u paní vychovatelce ve vašem oddělení.
Děkujeme
Vážení rodiče!
Ve dnech 4. – 6. 2. 2019 se v naší školní družině vybírá školné za pobyt Vašeho dítěte ve ŠD v měsících září - prosinec 2018. Částka činí 900 Kč (6 x 150 Kč). Úplatu uhraďte včas v uvedeném termínu u paní vychovatelce ve vašem oddělení.
Děkujeme
Vážení rodiče!
Ve dnech 15. - 18. 10. 2018 se v naší školní družině vybírá školné za pobyt Vašeho dítěte ve ŠD v měsících září - prosinec 2018. Částka činí 600 Kč (4 x 150 Kč). Školné uhraďte včas v uvedeném termínu u paní vychovatelce ve vašem oddělení.
Děkujeme
HALLOWEEN POZVÁNKA
Vážení rodiče!
Ve dnech 16. - 18. 10. 2017 se v naší školní družině vybírá školné za pobyt Vašeho dítěte ve ŠD v měsících září - prosinec 2017. Částka činí 600 Kč (4 x 150 Kč). Školné uhraďte včas v uvedeném termínu u paní vychovatelce ve vašem oddělení.
Děkujeme
 
Výběr poplatku za školní družinu
Vážení rodiče!
Ve dnech 17. - 19. 10. 2016 se v naší školní družině vybírá školné za pobyt Vašeho dítěte ve ŠD v měsících září - prosinec 2016. Částka činí 600 Kč (4 x 150 Kč). Školné uhraďte včas v uvedeném termínu u paní vychovatelce ve vašem oddělení.
Děkujeme
 
Vážení rodiče!
v týdnu od 8. do 12. února 2016 budou vychovatelky ŠD vybírat poplatek za pobyt dětí ve školní družině. Celková částka činí 600 Kč (leden – červen).
Prosíme o dodržení termínu.
Děkujeme
 
Přehled zájmových kroužků  více
Vážení rodiče!
Ve dnech 22. - 24. 10. 2012 se v naší školní družině vybírá školné za pobyt ve ŠD v měsících září - prosinec 2012.
Celková částka činí 400,- Kč (4 x 100,-) a uhradit ji můžete v uvedených dnech v době od 14,00 - 16,30
paní vychovatelce Aleně Koutné.
Děkujeme