Výchovný poradce

Mgr. Zdeněk Oldřich
Telefon: 516 802 342
Email: oldrich.zs2@centrum.cz
 
Hodiny pro žáky a veřejnost:
Úterý: 7:15 - 10:00
Čtvrtek: 12:30 - 13:30
/V odpoledních hodinách dle individuální domluvy/