Výchovný poradce

Mgr. Zdeněk Oldřich
Telefon: 516 802 342
Email: oldrich.zs2@centrum.cz
 
Hodiny pro žáky a veřejnost:
Úterý: 7:15 - 9:30
Čtvrtek: 13:00 - 14:00
/nebo dle individuální domluvy/