Výchovný poradce

Mgr. Zdeněk Oldřich
Telefon: 516 802 342
Email: oldrich.zs2@centrum.cz
 
Hodiny pro žáky a veřejnost:
Úterý: 7:15 - 8:55
Středa: 12:00 - 13:30
/V odpoledních hodinách dle individuální domluvy/