Výchovný poradce

Mgr. Zdeněk Oldřich
Telefon: 516 802 342
Email: oldrich.zs2@centrum.cz
 
Hodiny pro žáky a veřejnost:
Úterý: 7:15 - 10:00
Pátek: 8:00 - 8:45