Výchovný poradce

Mgr. Zdeněk Oldřich
Telefon: 516 802 342
Email: oldrich.zs2@centrum.cz
 
Hodiny pro žáky a veřejnost:
Úterý: 10:00 - 11:00 / 12:00 - 13:00
Čtvrtek: 7:15 - 8:00