Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

    První školní den pro prvňáčky ze „Sušilky“ začal slavnostním přivítáním ve školní jídelně. Ze školního rozhlasu všichni vyslechli slova pana zástupce Zdeňka Žáčka, který nabudil všechny žáky školy ke startu do nového školního roku. Prvňáčky i rodiče přivítal ředitel školy, pan Vladimír Ochmanský a zástupce ředitele školy Z. Žáček. Hostem byla paní starostka Hana Nedomová, která zavzpomínala, jak vedla loni do 1. třídy svou vnučku a popřála dětem hodně zdaru ve škole. Poté děti i rodiče shlédli program žáků 5., 7. a 8. tříd. Tito žáci nacvičili poslední prázdninový týden pásmo veselých básniček o škole. Po ukončení programu se prvňáčci s rodiči vyfotili na nádvoří školy a následně odešli s třídními učitelkami do připravených tříd.