Vánoční turnaj

   Na schůzkách školního parlamentu se v listopadu rozhodlo o tom, že v předvánočním týdnu členové parlamentu zorganizují vánoční turnaj ve florbalu a přehazované. Zástupci tříd tento nápad probrali s ostatními žáky a po pozitivní odezvě začala dlouhá cesta k tomuto cíli. Nejdříve schválil nápad pan zástupce, potom se hledali rozhodčí, naplánoval se den turnaje, vytvořil se rozpis a bylo nutné zajistit další organizační záležitosti spojené s koupí cen, diplomů a vyhlašování výsledků turnaje.
   Turnaj se tedy odehrál ve středu 20. prosince. Zúčastnilo se ho 18 týmů. Roli rozhodčích na sebe vzali paní učitelka Eva Skotáková a pan učitel Bohatec. Školní parlament rozhodčím moc děkuje za úžasnou pomoc a podporu, bez níž by se turnaj těžko uskutečnil.
   Výsledky turnaje byly docela překvapivé, protože nemusí vždycky vyhrát ti nejstarší ?

Mladší žákyně – přehazovaná:           Starší žákyně - přehazovaná:
1. místo 6. C                                   1. místo 8. C
2. místo 6. D                                   2. místo 9. D
3. místo 5. C                                   3. místo výběr 6

Mladší žáci – florbal:                        Starší žáci – florbal:
1. místo 6. C                                   1. místo 7. D
2. místo 5. D                                   2. místo 8. C
3. místo 6. D                                   3. místo 9. D

   Na závěr bychom rádi poděkovali panu zástupci Žáčkovi, který je našemu parlamentu vždy oporou, dále Sdružení rodičů, díky kterému jsme mohli nakoupit hezké ceny, panu místostarostovi, že věnoval upomínkové předměty vítězným týmům, dále také paní učitelce Hoškové za darované předměty, panu řediteli za vyhlášení vítězů a paním učitelkám, které mají parlament na starosti paní učitelce Kubové a Kolářové.
  Školní parlament Sušilka