Zlatý slavíček

      Za krásného slunečného dne 9. 5. 2016 se z oken třídy 1.C linuly příjemné melodie, neboť vybraní zpěváci z 1. a 2. ročníků soutěžili o titul ,,Zlatý slavíček“. Laická porota složená z žáků jednotlivých tříd a odborná porota z řad pedagogů měla velmi těžký úkol rozhodnout, kdo se prozpívá až na nejvyšší vrchol. Po vyrovnaných výkonech byli vybráni tito zpěváci:
1. ročník
František Těžký
Jakub Martínek
2. ročník
Matyáš Kadrnožka
Michal Kassai

Všem děkujeme za milé chvilky s písničkou a výhercům blahopřejeme.