Talentmánie

    Během měsíce dubna si žáci 3. D sami připravovali vystoupení do „Talentmánie“, která proběhla v pondělí 24. 4. ve spolupráci se studenty Střední pedagogické školy. Přihlášení vystupující předvedli tance, kouzla, pokusy, pantomimu a scénky.
 


Soutěž o nejlepší skokany 3. ročníku

    V měsíci dubnu proběhla na našem pracovišti soutěž „O nejlepšího skokana přes švihadlo“. Žáci skákali v různých kategoriích podle dosažené úrovně. Vítězství si vyskákali: 1. Agáta Cecavová, 2. Jiří Jakubec, 3. Michal Kassai, 4. Magdalena Čížková.