Setkání žákovských parlamentů

   Dne 18. května se velké zasedací místnosti městského úřadu sešly parlamenty ze všech budov boskovické základní školy. Bylo tam pro nás přichystané občerstvení. Paní místostarostka Hamalová nás přivítala a řekla nám několik zajímavostí o školách v Boskovicích, například, která škola byla nejstarší nebo na které střední školy se hlásí nejvíce studentů. Potom jsme na řadu přišli my. Každý školní parlament měl představit svou činnost. Při prezentaci jsme představili naše časopisy, kroniku parlamentu a řekli, co všechno pro školu děláme a jaké akce jsme organizovali. Setkat se s jinými parlamenty bylo velice příjemné. Jako dárek jsme dostali blok s papíry, propisku a sušenku. Každá škola získala knihu o Boskovicích.
 Miriam Bartošová, 7. C

   Když jsme přišli na úřad, už tam čekali žáci ze Zelené a za chvíli přišli ze Slovákové. První se nám představovala Zelená, jejich paní učitelka řekla stručně, co s parlamentem dělají a žáci povídali o Mikulášské akci. Po Zelené jsme se představovali my. Nechci nás přechvalovat, ale podařilo se nám to, protože jsme se představovali sami bez pomocí paní učitelky. Všem se líbila naše kronika, obzvláště paní místostarostce. Po nás šla Slováková, jejich paní učitelka je představila a pomohla jim s proslovem. Obě školy to měly moc hezké a povídali o spoustě zajímavých akcích. Ze zelené adoptovali zvířátka v ZOO a na Slovákové měli den s mazlíčky.
 Martina Lukešová, 7. C