Rej strašidel na Sušilce

      Slovo Halloween vzniklo ze spojení, které znamená „předvečer všech svatých“, což je 2.listopadu – Památka zesnulých. V tuto dobu si lidé připomínají své blízké, kteří je opustili. Historie Halloweenu sahá až ke keltským slavnostem Samhain. Samhain byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou), pro Kelty byl začátkem nového roku, a byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Bylo zvykem například prostírat u večeře i pro zesnulé příbuzné, u kterých se čekalo, že přijdou rodinu navštívit, nebo vystavovat za oknem zapálenou svíčku, často ve vyřezané řepě, která měla bloudícím duším mrtvých posvítit na jejich cestu. Lidé se také převlékali do starých cárů a malovali si obličeje, aby se uchránili před zlými duchy. Tak se i děti na naší škole převlékly do kostýmů a s létem se rozloučily veselým průvodem a tancem.
J.Kotrhonzová a L.Slámová