Základy první pomoci pro druháky

      Žáky druhého ročníku na budově Sušilova navštívily studentky Vyšší odborné školy zdravotní v Boskovicích. Program byl rozdělen na dvě části. V první části byla prezentace „Základy první pomoci“ zakončená testem s Alíkem. Ve druhé části si žáci zkusili prakticky osvojit nabyté vědomosti: zastavovali žilní i tepenná krvácení, obvazovali drobná poranění, zkusili si umělé dýchání z úst do úst a masáž srdce. Naučili se jak postiženého umístit do stabilizované polohy. Pokud by se děti setkaly se situací, kdy by musely někoho ošetřit, obvázat ránu nebo mu pomoci v ohrožení života, tak by si už věděly rady.