Světem na křídlech poezie

   Ve středu 21. března se v kině Panorama konala recitační přehlídka Světem na křídlech poezie, jednalo se už o 13. ročník. Akci pořádá Středisko volného času ve spolupráci s naší základní školou. Na přehlídce recitovali žáci, kteří postoupili ze školních kol.

Naši školu na této akci reprezentovali:
3. – 5. ročník: Samuel Moris 3. C, Adéla Bartošová 4. C, Eliška Votočková 5. C
6. – 7. ročník: Adéla Trtílková 6. D, Natálie Přibylová 7. C, Pavel Menšík 7. D
8. – 9. ročník: Natálie Květoňová,Ester Láníková 8. C

Pořadem provázela děvčata Martina Lukešová a Miriam Bartošová ze 7. C. O doprovodný program se postarala skupina Pružiny a žáci z naší základní školy. Na to, jak děti recitují, se přišli podívat i zástupci města – paní místostarostka Hamalová a pan místostarosta Malach. Náš milý pan ředitel Ochmanský všem recitujícím předal pamětní list a usměvavá paní učitelka Klimková rozdávala drobnou cenu, kterou zajistilo Sdružení rodičů. Na závěr zazpívala Kristýna Dvořáková písničku od Lucie Ondráčkové Strach. Žáci recitovali velmi hezky a my se už těšíme na příští ročník. Všem, kteří se akce účastnili nebo se na ní podíleli, moc děkujeme.
 Gabriela Michálková a Julie Siverová, 7. C