NETOPÝREK

      Žáci 2. ročníku se účastnili výukového programu „Netopýrek“ v Moravském krasu. Shlédli film o netopýřici Nety, kde se seznámili s životem netopýrů, jejich potřebami, potravou. Poté druháci pracovali ve skupinách. Třídili obrázky – co je pro netopýry prospěšné a co škodlivé. V Domě přírody plnili interaktivní úkoly týkající se živočichů v Moravském krasu a jeskynních živočichů. Na závěr děti navštívily Kateřinskou jeskyni – zimoviště netopýrů. Naučily se rozeznávat krápníky na stalaktity, stalagnity a stalagnáty, dozvěděly se, jak vznikají, rostou a rozvíjejí se. Prohlížení krápníků a krasových útvarů u dětí podněcuje rozvoj fantazie.