Kurz první pomoci

     Ve středu 26.11. proběhl na ZŠ Boskovice - Sušilova ve třídě 3.C kurz první pomoci. Studentky 3. ročníku Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické, oboru Diplomovaná všeobecná sestra, během dvouhodinového bloku děti naučily, jak reagovat při selhání životních funkcí člověka a jak mu poskytnout neodkladnou první pomoc. Třída byla rozdělena na dvě skupinky. V jedné si žáci vyzkoušeli, jak se zachovat při zlomenině končetin nebo krvácení. Ve dvojicích na tomto stanovi& scaron;ti pracovali s obvazy a obinadly. Žáci byli také poučeni o správném chování při vedení hovoru se záchrannou službou. Ve druhé skupince si děti měly možnost vyzkoušet resuscitaci, postup při obstrukci dýchacích cest. Veškeré úkony byly se studentkami prakticky procvičovány na resuscitačním modelu, což mělo ve třídě největší úspěch. Tato akce byla přínosná nejen pro děti, ale i pro mě jako učitelku, protože jsme společně získali nové informace o poskytnutí první pomoci, které se stále vyvíjí. Kurz byl pro nás všechny velmi užitečný. Přesto si přejeme, aby se v našem životě tyto situace objevovaly co nejméně. Iniciátorem celé akce byla paní Hrušková, maminka jednoho z žáků 3.C, které bych touto formou chtěla velice poděkovat. Klára Vondálová, třídní učitelka 3.C