Já občan

    Dne 20. června proběhla v jídelně základní školy slavnostní prezentace projektu Já občan. Tento projekt vyhlásil a organizoval Školní parlament budovy Sušilova a s jeho realizací pomáhaly paní učitelky Kubová, Hošková a Kolářová. Žáci mohli plnit několik úkolů a následně z nich připravit výstup. První úkol se týkal úklidu města, druhým byla anketa pro občany města na libovolné téma a třetí byla reportáž z kulturní nebo sportovní akce. Druháci například všechny mile překvapili vlastní písní o úklidu města. Žáci třetích tříd měli velice zdařilé prezentace. Někteří zpívali, jiní kreslili nebo sehráli scénku. Nejlepší tři projekty ocenila odborná porota cenami. V odborné porotě usedla místostarostka paní Hamalová, za rodiče paní Rozkošná, za vedení školy pan ředitel, za učitele pan učitel Oldřich, za pracovníky školy pan školník Bureš a za školní parlament Dominik Hofírek. Nejlepším projektem byl vyhlášen projekt třídy 6.C, ve kterém žáci mimo jiné zjišťovali, zda jsou občané Boskovic spokojeni se zelení ve městě a stavbou sportovní haly. Všechny prezentace byly zdařilé a žáci si zaslouží pochvalu.
Za školní parlament Mgr. Kateřina Kolářová

Dagmar Hamalova (z facebook.com) 21.6.2017
Vydařený projekt Základní školy Boskovice, pracoviště Sušilova. Občanská výchova tím nejpřirozenějším a hlavně hodně motivujícím způsobem. Ankety na aktuální boskovická témata, scénky, veršování, uklízecí akce, společné výtvarné práce, to vše v zajímavých prezentacích. Díky všem učitelům, kteří se do projektu pustili.