DYS-KO-HRY

      Dne 29. 4. 2015 se žáci 1. stupně zúčastnili 8. ročníku Dys-ko-her, které se letos konaly na ZŠ v Letovicích. Ráno proběhlo slavnostní zahájení, po kterém se týmy žáků rozběhly plnit zadané úkoly. Děti obdržely mapku, kde byla zakreslena stanoviště, pro plnění jednotlivých úkolů. Stanovišť bylo celkem 14 a mezi dané úkoly např. patřilo hledání čísel od 1 do 100 v namalovaném obrázku, skládání slov ve hře zvané scrable, přetahování balónku na laně, opičí dráha či mnoho dalších. V 11:30 měly všechny týmy úkoly splněny a ve volném čase před vyhlášením výsledků se mohli soutěžící podívat na vystoupení kouzelníka. Školu reprezentovali: Filip Olesov ze 4. C, Richard Malach ze 4. C, Zuzana Filipi z 5. C, Natálie Květoňová z 5. D a Jakub Žáček z 5. D. Náš tým se umístil na krásném druhém místě.