Den na ruby

   Na schůzkách žákovského parlamentu na Sušilce jsme si odhlasovali projekt Den naruby – den, kdy si žáci vyzkouší roli učitele. Do tohoto projektu se přihlásilo 25 žáků z 5. – 9. tříd. Myšlena takového projektu se líbila i učitelům a na poradě ji odsouhlasili. Velkou podporou nám je tradičně pan zástupce Žáček. Každá skupinka žáků si vybrala učitele nebo třídu, ve které by chtěli učit. Zeptali se učitelů z prvního stupně, zda by mohli v jejich třídách učit a pokud učitelé souhlasili, začalo se s přípravami na hodinu. Všichni jsme se na tento den moc těšili, i když někteří z nás byli trochu nervózní. Nakonec to dopadlo výborně a příští rok bychom chtěli Den naruby zopakovat.
Zpětná vazba:
Ester Láníková, Zuzana Vavříčková a Adéla Cecavová z 8. C:
   V pondělí jsme si vyzkoušely být učitelkami. Učily jsme ve třídě 5. C český jazyk - čtení. Spolu jsme hráli hry, četli a plnili pracovní list. Hodina se nám moc líbila a doufáme, že ani páťáci se s námi nenudili.
Emílie Ryšavá a Tereza Dvořáková, 7. D
   My jsme šly učit český jazyk do 4. D. Žáci se nám představili a řekli, co je na českém jazyce baví nejvíce. Hráli jsme ve skupinách různé češtinářské hry se slovními druhy. Žáci čtvrté třídy byli velice spokojení, každý na konci hodiny řekl, že to bylo super. I nás to velice bavilo. Byla to nová, zajímává a dobrá zkušenost. Tenhle den byl velice příjemný, s žáky se dobře pracovalo a bylo to super.
Martina Lukešová, Miriam Bartošová, Natálie Přibylová a Filip Novotný, 7. C:
   Učili jsme 4. C tři hodiny. První hodinu TV a druhou a třetí hodinu TV. Na konci hodiny nám žáci řekli, že se jim to moc líbilo. Vybrali jsme si 4. C, protože tam máme sourozence. V TV jsme šli běhat do schodů a rozdali diplomy.
Tomáš Straka, Jáchym Sekanina a Dominik Hofírek, 9. D:
   Byli jsme učit druháky tělesnou výchovu. Začali jsme rozběháním a rozcvičkou. Potom děti hrály Rybičky, rybáři jedou. Byla to taková zábava, že jsme se k nim připojili. Po rybičkách děti hrály Boj o klíče. Nakonec si zahráli žáci Mrazíka. Docela jsme si to užili ?
Paní učitelka Eva Klevetová, 2. D:
   Dne 18. 6. 2018 v rámci projektu Den na ruby se 3 žákyně z 5. C Alžběta Cénková, Emily Aguilar Olivares a Ester Svobodová chopily výuky matematiky ve třídě 2. D. V konzultaci jsme si ujasnily, jaké učivo děti zvládají, jaké možnosti ve třídě máme, kam to všechno mohou směřovat a čeho mohou využít. Ve finále dostaly volnou ruku a zpracování vyučovací hodiny se zhostily velmi zodpovědně a kvalitně. Vytvořily vlastní pracovní list, který obsahoval hravá cvičení, ale i řadu příkladů a slovních úloh. Celou hodinu prokládaly didaktickými hrami a dle mého upřímného názoru měly všechny tři pro výuku velký cit. Snažily se vyhledávat pomalejší žáky a těm pomáhat, hlídaly si však také, aby ani rychlejší neotáleli. Procházely mezi lavicemi, motivovaly odměnou, opravovaly pracovní list – a to vše na jejich věk velmi zkušeně. Žáky 2. D jejich hodina natolik nadchla, že jsme se domluvily na další spolupráci a napříště si děvčata vyzkouší hodinu tělesné výchovy. Celý tento projekt má velký potenciál a já mu nemůžu dát do budoucna nic víc než velkou zelenou, protože v sobě skrývá mnoho pochopení a poznání, ať už ze strany žák-učitel nebo učitel-žák.
VŠEM UČITELŮM A ŽÁKŮM DĚKUJE ZA PODPORU ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT