Bezpečná cesta do školy

      V pondělí 26. 9. 2016 žáci 2. C a 2. D navštívili dopravní hřiště v areálu MŠ Boskovice, pracoviště Lidická. Zde pod vedením ředitele MP Boskovice pana D. Krátkého si vyzkoušeli své teoretické vědomosti získané ve školních lavicích ( dopravní značky, pravidla silničního provozu). Následně si prakticky ověřili své znalosti a dovednosti jako účastníci silničního provozu při jízdě na kolech, koloběžkách i jako chodci.